Nedenfor fremgår de applikationshuse og softwareleverandører, der understøtter Dandas.

Et applikationshus er kendetegnet ved at det udbyder en ledningsregistreringsapplikation baseret på Dandas 2.5.2, 2.6 eller 3.1. Applikationshuset har tegnet en forhandleraftale med DANVA og forestår salg af Dandas licenser til slutbrugerne af Dandas baserede løsninger.

Understøttelse af Dandas 3.1 med tilhørende moduler

DANVAs krav til applikationshusenes og de øvrige softwareleverandøres understøttelse af Dandas 3.1 med tilhørende moduler fremgår her
Nedenstående oversigt angiver kvartaler for applikationshusenes release af løsninger baseret på Dandas 3.1 med tilhørende moduler.  

Dandas 3.1 med tilhørende moduler Hexagon LE34 Orbicon Powel
Fælles kernemodel 2.1
Obligatoriske begreber og referencer samt databasehistorik   Q3 2020      
Aktivering (Modulk./Valgfri)   Q3 2020      
Område (Modulk./Valgfri)   Q3 2020      
Projekt (Modulk./Valgfri)   Q3 2020      
Dandas 3.1
Obligatoriske begreber og referencer    Q1 2021      
AnlægBestykning (Modulk./Valgfri)    Q1 2021      
LedningPlanparameter (Modulk./Valgfri)    Q1 2021      
Opland (Modulk./Valgfri)    Q1 2021      
Udledningstilladelse (Modulk./Valgfri)    Q1 2021      
TV-inspektion og brøndrapport 3.1
Samtlige indeholdte begreber og referencer    Q1 2021      
Kabler, Fremmedrør og Flader 1.1
Samtlige indeholdte begreber og referencer    Q3 2020      

Oversigten udbygges løbende med de softwareleverandører, der ønsker at udbyde løsninger baseret på indeholdte modeller/moduler. Kontakt lgc@danva.dk, såfremt din virksomhed påtænker at udvikle software baseret på Dandas 3.1 og ønsker at blive nævnt i oversigten. 

Produktoversigt Dandas 2.5.2, 2.6 og 3.1

Nedenstående oversigt angiver de softwareleverandører, der understøtter DANVAs datamodeller. Med blåt er markeret de applikationshuse der udarbejder ledningsregistreringsapplikationer og evt. tilbehørsapplikationer, mens softwareleverandører der alene udarbejder tilhørsprogrammer er markeret med grønt.

Forhandlere

Ledningsreg- applikationer

Tilhørende applikationer  Version
Intergraph
Danmark A/S
(HEXAGON)
G/DANDAS

TVI-Manager
G/DANDAS XML
Intergraph Forsynings Portal
G/LER Plot

2.6
LE34 VA Bank    
Orbicon DanDasGraf DIVA DanDas  2.6
Powel Danmark

- IG DANDAS
- GEONIS Afløb

LER Forsyningsextension 2.5.2
COWI   DandasXML 2.6
Niras  

- DAS Web (TV inspektion)
VALUE (Værdiansættelse)
ASSET (Anlægsregister)
STRAP (Renoveringsplanlæg)
- DRIVE (D&V af kloak) 

2.5.2
2.6
2.6
2.6
 2.6 

Oversigten udbygges løbende med de softwareleverandører, der ønsker at udbyde løsninger baseret på Dandas

Kontakt lgc@danva.dk, såfremt din virksomhed har udviklet software baseret på Dandas og ønsker at blive nævnt i oversigten.

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Swedish -> Danish...
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Danish -> Danish...
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Swedish -> Danish...
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Danish...
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Danish -> Danish...
  • Create a new word list...
 • Copy
tidspunkter
tidspunkter
SAVE
CONTINUE
view saved words →
Don't translate on double-click
Don't show floating button
No Internet Connection
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Danish -> Danish...
  • Create a new word list...
 • Copy