DANDAS bliver udviklet løbende på baggrund af de erfaringer, vi får med implementering af datamodellen, og de behov, der opstår i afløbsbranchen. Det er DANVA, der sammen med Datamodelgruppen for modelarbejdet vurderer hvornår der er forretningsmæssig substans til en modelrevision.

Planlagte versioner

Vi har ikke planlagt opgradering af Dandas 3.0. Vi afventer applikationshusenes, rådgivernes og vandselskabernes erfaringer med Dandas 3.0, der vil udgøre et væsentligt input til én kommende opdatering.

Vi har p.t. fokus på udarbejdelse af registreringsvejledninger til Dandas 3.0.

Gældende versioner

Version 3.0, baseret på Fælles kernemodel 2.0
December 2016: For yderligere information tryk her

Version 2.6.0 (understøttelse af Fotomanual 2015)
August 2014: Dandas 2.6.0 frigives alene med henblik på at understøtte den nye Fotomanual 2015. For yderligere information tryk her

Version 2.5.2
Januar 2012: Indeholder rettelser i udvekslingsformatet
September 2011: Bl.a. en række ændringer i udvekslingsformatet. XSD namespace er ændret. 

Version 2.4.6
November 2010: Opdateringer og tilføjelser af en række felter og tabeller. Overflødige felter er fjernet. Opdatering af XML-skemaer.

Version 2.3.1
Januar 2008. Diverse forbedringer og rettelser. Visse bindinger i udvekslingsformatet er lempet, herunder er tvungen rækkefølge i data fjernet.

Version 2.2.1
November 2006. Diverse forbedringer er udført. Endvidere er tabeller, der vedrører drift og vedligeholdelse blevet fjernet. Datamodellen for drift- og vedligeholdelse skal fremover distribueres som en overbygning til DANDAS.

Version 2.1
Oktober 2005. Diverse forbedringer.

Version 2.0
Sommer 2005. Diverse forbedringer og Indarbejdelse af resultatet af projektet ”Behandling af
henvendelser samt drift & vedligeholdelse”, august 2005.

Version 1.2
Maj 2005. Diverse forbedringer og implementering af ”Fotomanualen, Rapporteringsskema
for brønde, 2005”.

Version 1.1
Medio januar 2005. Diverse fejlrettelser og implementering af ”Fotomanualen, TV-inspektion af afløbsledninger, 2004”.

Modelversioner

DANVAs datamodeller opdateres efter ovenstående principper og efter fælles behov for udvikling i sektoren.

Arbejdet har givet anledning til følgende versioner på DANDAS og DANVAND.

Ved klik på versionsoversigten loader den i et selvstændigt vindue.

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?