Dandas 3.1

DANVA frigav den 29. jan. 2021 Dandas 3.1 som en fejlretning og lettere udbygning af Dandas 3.0. For yderligere information henvises til dette site, der indeholder en oversigt over de forskellige Dandas versioner, som DANVA har frigivet siden 2006. Da Dandas 3.1 primært er en fejlrettet Dandas 3.0, har vi valgt at bevare beskrivelse af Dandas 3.0 i de nedenstående afsnit.

Dandas 3.0

Dandas 3.0 har været undervejs siden 2013, hvor DANVA iværksatte opdateringen af Danvand 1.1 til Danvand 2.0 og Dandas 2.6 til Dandas 3.0. Opdateringen, der var forankret i DANVAs Modelstyregruppe, er gennemført i et omfattende samarbejde mellem vandselskaber, applikationshuse og rådgivere. DANVA frigav den 6. dec. 2016 Dandas 3.0 med tilhørende moduler.

De primære formål med opdateringen har været at:

 • Justere Danvand og Dandas modellerne til at understøtte vandselskabernes kritiske forretningsprocesser/arbejdsgange
 • Integrere Danvand og Dandas i en fælles kernemodel, idet en række begreber og principper bør og kan opfattes ens
 • Rydde op og fjerne redundans i Danvand og Dandas. Data bør kun registreres et sted
 • Indføre moduler med henblik på at sikre smidige opgraderinger og indføre muligheden for at vandselskaberne kan shoppe moduler blandt applikationshusene
 • Udbyde Danvand og Dandas på logisk niveau, d.v.s. at applikationshusene selv definerer hvorledes de vælger at implementere modellen. DANVA stiller dog krav til hvilke dele af datamodellerne som applikationshusene skal understøtte

Følgende modeller og moduler er indeholdt i Dandas 3.0:

 • Fælles kernemodel 2.0 (udgør fundamentet for Danvand 2.0 og Dandas 3.0). Udbydes alene som en integreret del af Danvand 2.0 og Dandas 3.0.
 • Dandas 3.0 (bygger på en kopi af Fælles kernemodel 2.0)
 • Modulet TV og Brøndrapport 3.0/3.0.1 (TV – og Brøndrapport udskilt fra Dandas 2.6) til registrering af TV- og brøndrapporter i relation til Dandas 3.0. Er kompatibel med Fotomanual 2017 med tilhørende vejledninger
 • Modulet Kabler, Fremmedrør og Flader 1.0 til registrering af el- og signalkabler m.m.i relation til Danvand 2.0 og Dandas 3.0

Dandas 3.0 består af

 • En logisk informationsmodel med tilhørende dokumentation beliggende på DDV-Reolen.
 • Et tilhørende udvekslingsformat, der er tilgængeligt for licenshavere via deres applikationshus.

DANVA stiller ikke krav til om, hvornår og hvorledes applikationshusene skal understøtte modellen, dog gælder det at de indeholdte begreber og principper skal understøttes fuldt ud, undtaget herfra er begreber markeret som Modulkandidater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har input (fejl, uhensigtsmæssigheder eller ønsker) til modulet er du meget velkommen til at inddatere dem via dette link. Det forudsætter at du er oprettet som bruger på DANVAs portal til håndtering af modelinput. Du kan blive oprettet som portalbruger ved at kontakte projektleder Lars Gadegaard.