Dandas 3.0 har været undervejs siden 2013, hvor DANVA iværksatte opdateringen af Danvand 1.1 til Danvand 2.0 og Dandas 2.6 til Dandas 3.0. Opdateringen, der var forankret i DANVAs Modelstyregruppe, er gennemført i et omfattende samarbejde mellem vandselskaber, applikationshuse og rådgivere. DANVA frigav den 6. dec. 2016 Dandas 3.0 med tilhørende moduler.

De primære formål med opdateringen har været at:

 • Justere Danvand og Dandas modellerne til at understøtte vandselskabernes kritiske forretningsprocesser/arbejdsgange
 • Integrere Danvand og Dandas i en fælles kernemodel, idet en række begreber og principper bør og kan opfattes ens
 • Rydde op og fjerne redundans i Danvand og Dandas. Data bør kun registreres et sted
 • Indføre moduler med henblik på at sikre smidige opgraderinger og indføre muligheden for at vandselskaberne kan shoppe moduler blandt applikationshusene
 • Udbyde Danvand og Dandas på logisk niveau, d.v.s. at applikationshusene selv definerer hvorledes de vælger at implementere modellen

Følgende modeller og moduler er indeholdt i Dandas 3.0:

 • Fælles kernemodel 2.0 (udgør fundamentet for Danvand 2.0 og Dandas 3.0). Udbydes alene som en integreret del af Danvand 2.0 og Dandas 3.0.
 • Dandas 3.0 (bygger på en kopi af Fælles kernemodel 2.0)
 • Modulet TV og Brøndrapport 3.0/3.0.1 (TV – og Brøndrapport udskilt fra Dandas 2.6) til registrering af TV- og brøndrapporter i relation til Dandas 3.0. Er kompatibel med Fotomanual 2017 med tilhørende vejledninger
 • Modulet Kabler, Fremmedrør og Flader 1.0 til registrering af el- og signalkabler m.m.i relation til Danvand 2.0 og Dandas 3.0

Dandas 3.0 består af

 • En logisk informationsmodel med tilhørende dokumentation beliggende på DDV-Reolen.
 • Et tilhørende udvekslingsformat, der er tilgængeligt for licenshavere via deres applikationshus.

DANVA stiller ikke krav til om, hvornår og hvorledes applikationshusene skal understøtte modellen, dog gælder det at de indeholdte begreber og principper skal understøttes fuldt ud, undtaget herfra er begreber markeret som Modulkandidater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har input (fejl, uhensigtsmæssigheder eller ønsker) til modulet er du meget velkommen til at inddatere dem via dette link. Det forudsætter at du er oprettet som bruger på DANVAs portal til håndtering af modelinput. Du kan blive oprettet som portalbruger ved at kontakte projektleder Lars Gadegaard. 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.