Den 19. august 2014 frigav DANVA Dandas 2.6.0 med henblik på at understøtte Fotomanual 2015.

Dandas 2.6.0 har udelukkende til formål at understøtte den nye Fotomanual og må ikke forveksles med Dandas 3.0, som indeholder langt større og vidtgående ændringer.  

Følgende ændringer er implementeret i Dandas 2.6.0

Fremover skal det fremgå hvilken version af Fotomanualen TV-observationerne er registreret på baggrund af. Derudover justeres kodelisterne så der ikke længere er forskel på kodebetegnelserne imellem DANDAS 2.6.0 og Fotomanual 2015. I visse lister er der tilføjet betegnelser, mens andre fremover ikke udveksles når TV-rapporterne skal overføres til Dandas. Alle ændringer, har til formål at præcisere afrapporteringen med mere ensartet tolkning af observationerne til følge.

Dandas 2.6.0 kan rekvireres ved henvendelse til projektleder Lars Gadegaard.