Dandas er en standard for registrering og udveksling af vandselskabernes kloaknet. Dandas anvendes hos størstedelen af de danske vandselskaber.

Fordelene ved en ensartet national standard er mange bl.a.:

  • Fælles krav til systemleverandørerne som medfører større udbud af applikationer
  • Fælles begrebsopfattelse
  • Mere effektiv udveksling af data på tværs af applikationer uden datakonvertering
  • Sikrer et solidt og ensartet datagrundlag for bl.a. værdiansættelse og benchmarking

Dandas er udviklet i et omfattende samarbejde mellem vandselskaber, applikationshuse og rådgivere og har eksisteret siden 2004. Modellen opdateres løbende.

Det kræver en Dandaslicens at anvende produkter, der baserer sig på Dandas og tilhørende moduler. Licensintægernes anvendes blandt andet til den videre udvikling af modellerne. Dandaslicensen indgås via applikationshusene. Det kræver som udgangspunkt kun én licens uanset antal applikationer der baserer sig på Dandasmodellen.

DANVA har den 6. dec. 2016 frigivet Dandas 3.0, der kan betragtes som en meget omfattende revision af Dandas 2.6.

Dandas 3.0 leveres som én logisk model/leverance

DANVA og Modelstyregruppen besluttede i 2013 at DANVAs datamodeller fremover skulle implementeres på logisk niveau og ikke på fysisk niveau som i Dandas 2.6 og tidligere versioner. Det skyldes en antagelse om at det er lettere for Modelopdateringsgrupperne at videreudvikle på modellen når det foregår på logisk niveau og at vi ønsker at give applikationshusene friheden til selv at definere, hvorledes de implementerer modellerne. Opgraderingen af Dandas 2.6 til Dandas 3.0 blev igangsat i 2013 og afsluttet den 6. dec. 2016, hvor DANVA frigav modellen.

Dandas 2.6 og tidligere versioner udgøres af følgende fysiske leverance:

  • Begrebsforklaring belliggende på www.DetDigitaleVandselskab.dk med tilhørende dokumentation.
  • Databasescripts til etablering af Dandas databasen, som diktererer hvorledes applikationshusene skal implementere deres Dandas databaser. 
  • Et tilhørende udvekslingsformat.

Dandas 3.0 og kommende versioner udgøres af følgende logiske leverance:

  • Logisk informationsmodel med tilhørende dokumentation beliggende på DDV-Reolen med tilhørende dokumentation.
  • Et tilhørende udvekslingsformat, der er tilgængeligt for licenshavere via deres applikationshus.

Som det fremgår indeholder leverancen ikke nogle databasescripts til oprettelse af Dandas 3.0 databasen. Det er op til det enkelte applikationshus selv at udarbejde scripts til oprettelse af Dandas 3.0 databasen.