COLOURBOX14453565.jpg

 

Registreringsvejledninger for DANVAND 2.1 og DANDAS 3.1
Der er udarbejdet registreringsvejledninger for DANVAND 2.0 og DANDAS 3.0 for henholdsvis Ledning, Ventil, Tilslutningspunkt og Konstruktion. Registreringsvejledningerne kan tilgås direkte under de respektive begreber i DDV-Reolen for Danvand 2.0 og Dandas 3.0.

Registreringsvejledningerne skal gennemgås før de uploades for Danvand 2.1 og Dandas 3.1, med henblik på at sikre, at de reflekterer evt. ændringer i datamodellerne. 

Følgende registreringsvejledninger er planlagt udarbejdet i Registreringsvejledningsgruppen: Bassin og magasin, Pumpestation, Pumpested og Retningsregulering.


Ved klik på figuren loader den i et selvstændigt vindue. Figuren viser placering af registreringsvejledningen for begrebet Ledning i Dandas 3.0. Ved aktivering af linket markeret med rødt loades registreringsvejledningen for Ledning