Ved klik på figuren loader den i et selvstændigt vindue.

Brudregistrering 1.1
DANVA frigav den 3. sep. 2020 modulet Brudregistrering 1.1 som en fejlretning og lettere udbygning af Brudregistrering 1.0. For yderligere information henvises tildette site, der indeholder en oversigt over de forskellige versioner af modulet

Brudregistrering 1.1 integrerer med Danvand 2.1
Formålet med modulet Brudregistrering 1.1 er at registrere brudhændelser med eller uden relation til Danvand 2.1.

Brudregistrering 1.1 består af
- En logisk informationsmodel med tilhørende dokumentation beliggende på DDV-Reolen.
- Et XML-udvekslingsformat til brug for udveksling af brud m.m. både internt i forsyningen og med eksterne rådgivere og landinspektører.

DANVA stiller krav til applikationshusene om at alle de indeholdte begreber m.m. i modulet skal kunne udveksles jf. DANVAs udvekslingsformat. DANVA stiller ingen krav til applikationshusene om, hvornår og hvorledes applikationshusene skal implementere/understøtte modulet. Yderligere information vedr. DANVAs krav til applikationshusenes understøttelse af DANVAs datamodeller her.

Indmelding af udviklingsønsker og fejl
Hvis du har input (udviklingsønsker, uhensigtsmæssigheder og fejl) til modulet er du meget velkommen til at inddatere dem via dette link.

DANVAs krav til applikationshusenes understøttelse
DANVAs krav til applikationshusenes understøttelse af DANVAs datamodeller fremgår her.