HerningVand_Henrik-ser-koncentreret-på-viser.jpg

Krav og gode råd ved udbud af TV-inspektionsopgaver incl. forslag til indhold i arbejdsbeskrivelser for udførelse af spuling og/eller TV-inspektion af afløbsledninger med tilhørende rapportering, brøndinspektion samt udbud af drifts- og vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med udført TV-inspektion.

Vejledningen giver en beskrivelse af, hvorfor de enkelte omtalte forhold bør vurderes og forslag til, hvordan de kan indgå i en arbejdsbeskrivelse.
Eksemplerne er beskrevet i overensstemmelse med de tekniske bestemmelser i ”Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning” (DTVK).

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.