COLOURBOX11132340.jpg

Vejledningen giver en beskrivelse af, hvordan TV- og brøndrapporter navngives så det giver reel værdi i ledningsregistrerings- og planlægningssammenhæng. Standardiserede regler for identifikation og navngivning kan bruges af GIS- og TV-operatøren men også af ledningsejere, som et ensartet
arbejdsgrundlag og samtidig sikre en smidig import og anvendelse af data i ledningsregistreringen og tilknyttede programmer.

Vejledningen vil desuden være retningsgivende for TV-branchen i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en yderligere aftale om navngivning og dataleverance.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.