_MG_0682 Photo by Toke Hage.jpg

Vejledning om funktionsindeks er udgivet med det formål at sikre et ensartet grundlag for anvendelse af observationer fra en TV-inspektion af afløbsledninger til beregning af skadesprocenter og deraf afledte værdier for Funktionsindeks og Renoveringsindeks. Vejledningen beskriver en gennemskuelig og logisk metode til vurdering af en lednings funktion. Levetid, tæthed, hydraulisk kapacitet og forsyningssikkerhed indgår.
Funktionsindeks erstatter med denne vejledning det tidligere anvendte forholdstal, Fysisk Indeks, der har været anvendt af mange bygherrer til en første vurdering og prioritering af, hvilke dele af afløbssystemet, der skal saneres eller renoveres først. Vejledningen kan bruges sammen med 7. og 8. udgave af Fotomanualen.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.