COLOURBOX15864837.jpg

Standard definitioner og observationskategorier samt fotos og principskitser, der sikrer en ensartet beskrivelse og klassifikation af de observationer, der registreres ved en TV-inspektion af afløbsledninger. Fotomanualen indeholder en vejledning i udfyldelse af rapporteringsskema og en beskrivelse af, hvordan data overføres til ledningsejeren via udvekslingsformatet til dandas.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.