COLOURBOX22833197.JPG

Brøndmanualen indeholder standard definitioner og beskrivelser af observationer i brønde samt vejledning i, hvordan disse afrapporteres i overensstemmelse med DANDAS Standarden.

Brøndmanualen anviser, hvordan rapportering af en brøndinspektion kan foregå. Rapporteringsmetoden anses for at være standard inden for den danske afløbsbranche.
Formålet med Brøndmanualen er at sikre en ensartet beskrivelse af de registreringer og observationer, der udføres i forbindelse med inspektion af brønde, så det kan rapporteres i overensstemmelse med DANVA’s udvekslingsformat til Dandas.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.