Nedenfor finder du bestillingsformlen til DANVAs vejledninger og manualer.

Bestillingsinformationer
Skriv dit fornavn og efternavn
Skriv din e-mail
Skriv evt. firmanavn
Skriv vejnavn og nummer
Skriv forsendelsens postnummer
Skriv bynavn
Skriv firmaets EAN-nummer eller evt. faktura e-mail
Skriv vejnavn og nummer fakturaen skal sendes til
Skriv postnummeret til faktureringsadressen
Skriv bynavnet på fakturaadressen
Skriv evt. betalerens CVR nummer
Vejledning nr. 57
Vejledning nr. 58
Pakke med vejledning nr. 57 og 58
Vejledning nr. 90
Vejledning nr. 66
Vejledning nr.. 92
Vejledning nr. 59
Samlet pakke - alle vejledninger: Vejledning 57, -58, -90, -66, -92 og -59

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.