Vand på terræn: nyt skrift der supplerer eller erstatter Skrift27 for dimensionering af afløbssystemer under regn. Fokus på kombination mellem afløbssystem og vand på terræn. Deltagere er: IDA/spildevandskomiteen/regnudvalg, KL, Naturstyrelsen og DANVA.

Deltagere

  • Kristian Friis Madsen, DANVA
  • Helle Katrine Andersen, DANVA
  • Anne Laustsen, Aarhus Vand A/S