Generelt projekt angående alle aktiviteter der udspringer af lovbundne klimaplaner, herunder bla. Skat og medfinansiering.

Deltagere

  • Birgitte Skjøtt, DANVA
  • Jens Plesner, DANVA
  • Hannah Scheel Andersen, DANVA
  • Susanne Vangsgård, DANVA
  • Helle Katrine Andersen, DANVA
  • Helle Kayerød, DANVA
  • Dorte Skræm, DANVA