Varetagelse af danske interesse i det europæiske foreningsarbejde, der pågår i EurEau, mhp. at EurEau også understøtter danske interesser.

Deltagere

  • Carl-Emil Larsen, DANVA
  • Hannah Scheel Andersen, DANVA
  • Claus Vangsgård, DANVA
  • Susanne Vangsgård, DANVA
  • Helle Katrine Andersen, DANVA
  • Allan Bruus, Middelfart Service A/S
  • Per Grønvald, Aalborg Vand A/S
  • Ole Steensberg Øgelund, Svendborg Forsyningsservice A/S
  • Jens Prisum, BIOFOS A/S