DDV Modelstyregruppen står blandt andet for udarbejdelse, udvikling og fastholdelse af gældende rammer til digitalisering vedr. datamodellerne samt koordination med Fotomanualgruppen.

Deltagere

 • Hanne Jensen, VandCenter Syd as
 • Charlotte Frambøl, DANVA
 • Lars Gadegaard Christensen, DANVA
 • Poul Lumholtz, Orbicon Informatik A/S
 • Christian Runge, Informi GIS A/S
 • Kurt Brinkmann Kristensen, Aarhus Vand A/S
 • Karina Topp, Aarhus Vand A/S
 • Henrik M. Madsen, Orbicon A/S
 • Mette Godsk Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S
 • Jacob K. Jørgensen, EnviDan A/S
 • Ulrik Højbjerre, EnviDan A/S
 • John Pind, HOFOR A/S
 • Thomas Sørensen, DANVA
 • Dorte Skræm, DANVA
 • Kim Buch, NIRAS A/S
 • Jackie Sandgård, Intergraph Danmark A/S
 • Trine Schultz, Orbicon A/S