Danvand modelopdateringsprojekt med det formål at opgradere fra Danvand version 1.1 til version 2.0.

Der udarbejdes en fælles kernemodel for Dandas 3.0 og Danvand 2.0, som Danvand 2.0 skal funderes i. Opgraderingen baseres på en kortlægning af de kritiske forretningsprocesser i vandselskaberne som Danvand 2.0 skal understøtte.

Deltagere

 • Lene Hansen, NK-Service A/S
 • Bent Guldager, Aarhus Vand A/S
 • Kristian Friis Madsen, DANVA
 • Helle Katrine Andersen, DANVA
 • Lars Gadegaard Christensen, DANVA
 • Carsten Christiansen, LIFA A/S Landinspektører
 • Poul Lumholtz, Orbicon Informatik A/S
 • Christian Runge, Informi GIS A/S
 • Kurt Brinkmann Kristensen, Aarhus Vand A/S
 • Karina Topp, Aarhus Vand A/S
 • Peter Norvin, Orbicon A/S
 • Henrik Willemoes, SamAqua A/S
 • Mette Godsk Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S
 • Knud Søndergaard, HOFOR A/S
 • Jacob K. Jørgensen, EnviDan A/S
 • Tanja Rahn, DIN Forsyning A/S
 • Lotte Krogh, Orbicon Informatik A/S
 • Jesper Damgaard-Iversen, Powel Danmark A/S
 • Steen Vestergaard, LIFA A/S Landinspektører
 • Ole Hauris Sørensen, HOFOR A/S
 • Steen Schjønning, HOFOR A/S
 • Hans-Christian Lybye, HOFOR A/S
 • Morten Anders Rasmussen, HOFOR A/S
 • Thomas Sørensen, DANVA
 • Kim Buch, NIRAS A/S
 • Otto Leopold, TREFOR Vand A/S
 • Simon Veilstrup Andersen, Intergraph Danmark A/S
 • Jackie Sandgård, Intergraph Danmark A/S