Netværket arbejder med håndtering af tømningsordninger i de forskellige forsyninger.

Emner netværket arbejder med

  • Varsling
  • Kvalitetssikring/egenkontrol
  • Slamhåndtering/slutdisponering af slam
  • Udbudsmateriale
  • Tømmedumme tanke
  • Regulativer
  • Tunge dæksler
  • ”Hvile i sig selv”-princippet

Aktuelle projekter netværket arbejder med

  • Udarbejdelse af fælles udbudsmateriale
  • Håndteringen af tømmedumme tanke

Antal årlige netværksmøder

2-3 møder.

Netværkstovholder

Rikke Christensen, Favrskov Forsyning

Netværksdeltagere

Azra Ferhatbegovic, Billund Vand

Belinda Krag Rediin, Samn Forsyning

Birgitte Schrøder Bruun, DIN Forsyning

Birthe Dall, Skanderborg Forsyning

Eva Dueholm, Skanderborg Forsyning

Helle Weltz, Frederikshavn Forsyning

Henning Lærkedal Hansen, Kerteminde Forsyning 

Jacob Riis Svendsen, BlueKolding

Martin Vesterløkke, Struer Forsyning

Mette Hansen, Skanderborg Forsyning

Rikke Christensen, Favrskov Forsyning

Rikke Hougaard Pedersen, Lemvig Vand og Spildevand

Jacob Riis Svendsen, BlueKolding

Thilde Pedersen, Favrskov Forsyning

Tinna Molbo, Aarhus Vand