Netværket arbejder med håndtering af tømningsordninger i de forskellige forsyninger.

Emner netværket arbejder med

  • Varsling
  • Kvalitetssikring/egenkontrol
  • Slamhåndtering/slutdisponering af slam
  • Udbudsmateriale
  • Tømmedumme tanke
  • Regulativer
  • Tunge dæksler
  • ”Hvile i sig selv”-princippet

Aktuelle projekter netværket arbejder med

  • Udarbejdelse af fælles udbudsmateriale
  • Håndteringen af tømmedumme tanke

Antal årlige netværksmøder

2-3 møder.

Netværkstovholder

Rikke Christensen, Favrskov Forsyning

Netværksdeltagere

Azra Ferhatbegovic, Billund Vand

Belinda Krag Rediin, Samn Forsyning

Birgitte Schrøder Bruun, DIN Forsyning

Birthe Dall, Skanderborg Forsyning

Eva Dueholm, Skanderborg Forsyning

Helle Weltz, Frederikshavn Forsyning

Henning Lærkedal Hansen, Kerteminde Forsyning 

Jacob Riis Svendsen, BlueKolding

Martin Vesterløkke, Struer Forsyning

Mette Hansen, Skanderborg Forsyning

Rikke Christensen, Favrskov Forsyning

Rikke Hougaard Pedersen, Lemvig Vand og Spildevand

Jacob Riis Svendsen, BlueKolding

Thilde Pedersen, Favrskov Forsyning

Tinna Molbo, Aarhus Vand

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.