Netværket om leveringsbestemmelser søger flere deltagere.

Netværkets tovholder Mariann Brun fra Aarhus Vand skriver:

Regulativet er centralt for mange af de ting, vi laver i vores daglige arbejde. Mange problemstillinger bliver således håndteret via vandforsyningens regulativ. Det sker dog, at der opstår helt uforudsete problem-stillinger eller at forhold, der er beskrevet i regulativet, giver mulighed for fortolkning. I sådanne situationer er det rigtig godt at have et netværk, hvor det er muligt at vende forskellige problemstillinger og få input fra kollegaer fra andre forsyninger.

Vi må også konstatere, at verden omkring os er i konstant forandring: Vi ser udstykninger og bebyggelser, som var utænkelige for ti år siden. Der kommer nye produkter på markedet, som ændrer vores daglige praksis, og der falder domme, som vender op og ned på vores verdensbillede. Disse forandringer skal være håndteret i regulativet, så derfor vil netværket til stadighed søge indflydelse bl.a. på normalregulativet, således at det afspejler den virkelighed, vi opererer i i dagligdagen.

Netværket er også et forum, hvor vi hjælper med høringssvar til forskellige love og bekendtgørelser og således har fingeren på pulsen i forhold til relevant, ny lovgivning.

Deltagere

Netværket består af:

  • Mariann Brun, Aarhus Vand
  • Lone Bomberg Andersen, Provas
  • Dorte Eshøj Weber, Hillerød Forsyning
  • Rudi Krupsdahl, TREFOR 
  • Anne Ellegaard, Samn Forsyning
  • Marianne Hyltoft Thomasen, Samn Forsyning
  • Henrik Uhd Markussen, VandCenter Syd
  • Michael Lilja-Nielsen, Novafos

Vil du deltage i netværket?

Vi kunne godt bruge et par deltagere mere. Er du allerede fyr og flamme, så er det bare om at slå til. Hvis du er mere lunken og gerne vil høre lidt mere om netværket, inden du hopper med, så er du meget velkommen til at kontakte tovholder for netværket Mariann Brun på 89471030 eller mbr@aarhusvand.dk