COLOURBOX3131349.jpg

Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden. Både offentlige og private sektorer er i stigende grad afhængige af internettet. Digitaliseringen skaber muligheder for hurtig udveksling af viden og serviceydelser, men også for ondsindet udnyttelse.

Omfanget af  cybertrusler stiger fortsat i og mod den vestlige verden og dermed også mod Danmark. Samtidig gør den teknologiske udvikling, at truslerne er i konstant forandring, hvilket stiller store krav til vedholdende organistoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger samt beredskab.

Netværk for IT-sikkerhed er nedsat med henblik på at skærpe opmærksomheden om IT-og cybersikkerhed. Netværket er til for medlemmerne og derfor vil netværket gerne sikre, at der arbejdes med de rigtige ting, og at så mange medlemmer som muligt får det maksimale udbytte af netværkets arbejde.

Netværket har bl.a. udgivet Håndbog om IT-sikkerhed i forsyningsbranchen, der kan hentes gratis herunder.

Håndbog om IT-sikkerhed i forsyningsbranchen DANVA Vejledning Nr. 94

Klik her for at læse vejledningen.

Netværket arbejder med en række spændende opgaver som f.eks.:

 • Vedligeholdelse af "Håndbog om IT-sikkerhed i forsyningsbranchen", nye kapitler er undervejs, bl.a. om risikovurdering af leverandører, samt Cloud computing og outsourcing
 • Sammenhængen mellem IT Sikkerhed og den nye Databeskyttelseslov
 • Awareness hos medarbejderne om deres betydning og ansvar for at beskytte forsyningernes informationsaktiver.
 • Videndeling og erfaringsudveksling forsyningerne imellem om IT- og cybersikkerhed
 • Være på højde med de nyeste trends, trusler og teknologiske udviklingstendenser indenfor IT sikkerhedsområdet

 

Netværk for IT-sikkerhed er DANVAs medlemmers samlingspunkt vedrørende IT-sikkerhed. Netværket kan hjælpe medlemmerne med gode råd omkring IT Sikkerhed i både SCADA- og administrative systemer, IT-sikkerhed i forbindelse med leverandører, IT-sikkerhed i forbindelse med den nye Persondataforordning, risikovurderinger, awareness blandt medarbejderne etc.

 

Netværket mødes 4-6 gange om året.

DANVAS Netværk for IT-sikkerhed beskæftiger sig med generel IT-sikkerhed i branchen, herunder bl.a. følgende emner:

 

 • Udbudstekster
 • Databehandleraftaler
 • Fortrolighed
 • IOT
 • Sikkerhed i skyen
 • Krav til data i skyen
 • Risikostyring
 • Trusselskatalog
 • Ransomware
 • Konsekvens
 • Beredskab
 • Teknologi
 • Lovkrav
 • Vigtige kontakter
 • Governance
 • Netværk - opdeling, overvågning
 • Fjernadgang Håndtering af leverandører
 • Gode IT-projekter (hører lidt sammen med udbudstekster)
 • Medarbejderadfærd
 • Eksempler fra den virkelige verden – nyttige kilder, links og råd
 • Prioritering og tidsplan
 •  m.m.