COLOURBOX3131349.jpg

Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden. Både offentlige og private sektorer er i stigende grad afhængige af internettet. Digitaliseringen skaber muligheder for hurtig udveksling af viden og serviceydelser, men også for ondsindet udnyttelse.

Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden. Både offentlige og private sektorer er i stigende grad afhængige af internettet. Digitaliseringen skaber muligheder for hurtig udveksling af viden og serviceydelser, men også for ondsindet udnyttelse.

Omfanget af cybertrusler stiger fortsat i og mod den vestlige verden og dermed også mod Danmark. Samtidig gør den teknologiske udvikling, at truslerne er i konstant forandring, hvilket stiller store krav til vedholdende organistoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger samt beredskab.

Netværk for IT-sikkerhed er nedsat med henblik på at skærpe opmærksomheden om IT-og cybersikkerhed. Netværket er til for medlemmerne og derfor vil netværket gerne sikre, at der arbejdes med de rigtige ting, og at så mange medlemmer som muligt får det maksimale udbytte af netværkets arbejde.

”Netværk for IT-sikkerhed” er DANVAs medlemmers samlingspunkt vedrørende IT-sikkerhed. Netværket kan hjælpe medlemmerne med gode råd omkring IT Sikkerhed i både SCADA- og administrative systemer, IT-sikkerhed i forbindelse med leverandører, IT-sikkerhed i forbindelse med den nye Persondataforordning, risikovurderinger, awareness blandt medarbejderne etc.

”Netværk for IT-Sikkerhed” har også udarbejdet ”Håndbog om IT-sikkerhed i forsyningsbranchen DANVA Vejledning Nr. 94

Der hentes inspiration udefra ved at invitere eksterne gæster fra firmaer som DUBEX, KMD, Netdesign, LinkGRC etc. til at holde indlæg om emner vedrørende informationssikkerhed.

 

Netværket har bl.a. udgivet Håndbog om IT-sikkerhed i forsyningsbranchen, der kan hentes gratis herunder.

Håndbog om IT-sikkerhed i forsyningsbranchen DANVA Vejledning Nr. 94

Klik her for at læse vejledningen.

 

 

 

 

 

Emner netværket arbejder med

Netværket arbejder med en række spændende opgaver som f.eks.:

 • Vedligeholdelse af "Håndbog om IT-sikkerhed i forsyningsbranchen", nye kapitler er undervejs, bl.a. om risikovurdering af leverandører, samt Cloud computing og outsourcing
 • Sammenhængen mellem IT Sikkerhed og den nye Databeskyttelseslov
 • Awareness hos medarbejderne om deres betydning og ansvar for at beskytte forsyningernes informationsaktiver.
 • Videndeling og erfaringsudveksling forsyningerne imellem om IT- og cybersikkerhed
 • Være på højde med de nyeste trends, trusler og teknologiske udviklingstendenser indenfor IT sikkerhedsområdet

 

Netværket arbejder med alle mulige emner vedrørende informationssikkerhed i branchen, herunder:

 • Udbudstekster
 • Databehandleraftaler
 • Fortrolighed
 • IOT
 • Sikkerhed i skyen
 • Krav til data i skyen
 • Risikostyring
 • Trusselskatalog
 • Ransomware
 • Konsekvens
 • Beredskab
 • Teknologi
 • Lovkrav
 • Vigtige kontakter
 • Governance
 • Netværk - opdeling, overvågning
 • Fjernadgang Håndtering af leverandører
 • Gode IT-projekter (hører lidt sammen med udbudstekster)
 • Medarbejderadfærd
 • Eksempler fra den virkelige verden – nyttige kilder, links og råd
 • Prioritering og tidsplan
 • m.m.

Fremtidige emner, som netværket vil arbejde med og bidrage til er udvikling af DANVA hjemmesiden ”Cybersikkerhed”, samt udvikle en ambassadørordning, hvor medlemmer af netværket stiller sig til rådighed, hvis et selskab har behov for sparring og drøfte problemstillinger vedrørende IT- og cybersikkerhed.

 

Aktuelle projekter netværket arbejder med

Netværket arbejder konkret med følgende projekter

 • Cyberpilot; Awareness-løsning til vandselskaber
 • Sikkerhedsanalyser til vandselskaber
 • Kommende: Hjemmeside med informationer vedrørende cybersikkerhed

 

Antal årlige netværksmøder:

4 -6 årlige møder

 

Netværkstovholder:

Finn Asmussen, HOFOR A/S,

e-mail: fina@hofor.dk

Tlf.nr.: +45 27954638

 

Netværksdeltagere (alfabetisk rækkefølge):

 • Anders Hjadstrup Hansen, VandCenter Syd
 • Daniel Lykke Kondrup Bitsch, Fors A/S
 • Finn Asmussen, HOFOR A/S
 • Henrik Hermansen, Glostrup Forsyning
 • Henrik Østergaard, Aarhus Vand
 • Jakob Kragelund, Sønderborg Forsyning
 • Jesper Busch Aarhus, Hillerød Forsyning
 • Jette Breuning, SamAqua A/S
 • Jørgen Jakobsen, Syddjurs Spildevand
 • Keld Nygaard, Aarhus Vand
 • Mads Jensen, Billund Vand
 • Martin Damgaard, Syddjurs Spildevand
 • Michael Kristensen, Vandmiljø Randers
 • Morten Steen, Frederikshavn Forsyning A/S
 • Peter Mortensen, DANVA
 • Peter Salk, Fit

 

Sekretariatskontaktperson:

Peter Mortensen, DANVA

e-mail: pm@danva.dk

Tlf.nr.: D: +45 87933502, M: +45 23701956