COLOURBOX3131349.jpg

Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden. Både offentlige og private sektorer er i stigende grad afhængige af internettet. Digitaliseringen skaber muligheder for hurtig udveksling af viden og serviceydelser, men også for ondsindet udnyttelse. Omfanget af  cybertrusler stiger fortsat i og mod den vestlige verden og dermed også mod Danmark. Samtidig gør den teknologiske udvikling, at truslerne er i konstant forandring, hvilket stiller store krav til vedholdende sikkerhedsforanstaltninger og beredskab.

DANVA etablerede i 2014 "Netværk for IT-sikkerhed" med henblik på at skærpe opmærksomheden omkring IT-sikkerhed. Netværket er til for medlemmerne og derfor vil netværket gerne sikre, at der arbejdes med de rigtige ting, og at så mange medlemmer som muligt får det maksimale udbytte af netværkets arbejde.

Netværket har udgivet Håndbog om IT-sikkerhed i forsyningsbranchen, der kan hentes gratis herunder.

Desuden arbejder netværket med en Wiki, der er er baseret på håndbogen, men indeholder opdateret information.

Håndbog om IT-sikkerhed i forsyningsbranchen DANVA Vejledning Nr. 94

Klik her for at læse vejledningen.

Netværket arbejder med en række spændende opgaver som f.eks.:

 • Vedligeholdelse af "Håndbog om IT-sikkerhed i forsyningsbranchen", nye kapitler er undervejs, bl.a. om risikovurdering af leverandører, samt Cloud computing og outsourcing
 • Sammenhængen mellem IT Sikkerhed og den nye Persondataforordning, som træder i kraft den 25.05.2016
 • Awareness hos medarbejderne om deres betydning og ansvar for at beskytte forsyningernes informationsaktiver.
 • Videndeling og erfaringsudveksling forsyningerne imellem omkring IT Sikkerhed
 • Være på højde med de nyeste trends, trusler og teknologiske udviklingstendenser indenfor IT sikkerhedsområdet

 

"Netværk for IT-sikkerhed" er DANVAs medlemmers samlingspunkt vedrørende IT-sikkerhed. Netværket kan hjælpe medlemmerne med gode råd omkring IT Sikkerhed i både SCADA- og administrative systemer, IT-sikkerhed i forbindelse med leverandører, IT-sikkerhed i forbindelse med den nye Persondataforordning, risikovurderinger, awareness blandt medarbejderne etc.

 

Netværket mødes 4-6 gange om året.

DANVAS Netværk for IT-sikkerhed beskæftiger sig med generel IT-sikkerhed i branchen, herunder bl.a. følgende emner:

 

 • Udbudstekster
 • Databehandleraftaler
 • Fortrolighed
 • IOT
 • Sikkerhed i skyen
 • Krav til data i skyen
 • Risikostyring
 • Trusselskatalog
 • Ransomware
 • Konsekvens
 • Beredskab
 • Teknologi
 • Lovkrav
 • Vigtige kontakter
 • Governance
 • Netværk - opdeling, overvågning
 • Fjernadgang Håndtering af leverandører
 • Gode IT-projekter (hører lidt sammen med udbudstekster)
 • Medarbejderadfærd
 • Eksempler fra den virkelige verden – nyttige kilder, links og råd
 • Prioritering og tidsplan

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?