Netværkets formål er at være DANVAs foretrukne samarbejdspartner ved spørgsmål om vandsektorlov, benchmark, tilknyttede aktiviteter m.m.

Finde områder hvor ensretning er en fordel for branchen, sparring og vidensdeling.

Emner netværket arbejder med

 • Økonomiske og regnskabstekniske forhold
 • Økonomisk regulering og indberetninger
 • Revidering af vandsektorloven
 • Indtægtsrammer
 • Benchmarking
 • Takststrukturer
 • Finansiering
 • WACC
 • Tillæg til økonomiske rammer
 • Særlige forhold i relation til den regulatoriske benchmarking

Aktuelle projekter netværket arbejder med

 • Forrentning (WACC)
 • Tillæg til økonomiske rammer
 • Konsekvenser af skattesagen
 • PIT-model

Antal årlige netværksmøder

Cirka 4 møder.

Netværksdeltagere

 • Allan Hansen, VandCenter Syd 
 • Asbjørn Vagner Rasmussen, Aarhus Vand 
 • Bjarne Træholt Sørensen, Hjørring Vandselskab 
 • Dorte Bøgelund Olsen, BIOFOS 
 • Jacob Knudsen, Samn Forsyning 
 • Jeanett Bak Jensen, Skanderborg Forsyning 
 • Jeanette Berg, KLAR Forsyning
 • John G. Poulsen, Novafos
 • Jørgen Guldborg, TREFOR Vand
 • Kenneth Sørensen, DIN Forsyning
 • Line W. Kristensen, Odder Forsyningsselskab
 • Lisbeth Nybro Christensen, Faxe Forsyning
 • Margit Jensen, SK Forsyning
 • Martin Frydensberg, Vandmiljø Randers
 • Michael Jørgensen, Vand og Affald, Svendborg
 • Mikkel Bjerrum Koch, HOFOR
 • Per Dinesen, Aarhus Vand
 • Susanne Lüthgens, Kalundborg Forsyning
 • Susanne Juel Olsen, KLAR Forsyning
 • Søren Povlsen, HOFOR
 • Søren Larsen, Aarhus Vand
 • Søren Lund, Langeland Forsyning
 • Thomas Sørensen, Energi Viborg
 • Bertel Ifversen, DANVA
 • Hannah Scheel Andersen, DANVA