Formål

Formålet med DANVAs kommunikationsnetværk, KOMFOR, er, at det som fagligt forum skal styrke netværksdannelsen og erfaringsudvekslingen indenfor kommunikationsområdet i vandselskaber i DANVAs medlemskreds.

Endvidere er formålet at inspirere til udviklingen af kampagner, pressearbejde og politisk dialog.

KOMFOR bidrager til at styrke kommunikationsopgaverne i vandselskaberne og samarbejdet med aktører i vandbranchen.

Fokus er primært rettet mod følgende emneområder:

 • Kundekommunikation
 • Pressekommunikation
 • Kampagnekoordinering
 • Politisk strategisk kommunikation
 • Virksomhedskommunikation

Målgruppe

Kommunikationsnetværket KOMFOR er primært målrettet ansatte ved vandselskaber i DANVAs medlemskreds med kommunikation og formidling som arbejds- og interesseområde.

Samarbejdsform

Der fastsættes to årlige ordinære netværksmøder, som placeres henholdsvis primo april og primo september.

Desuden kan der på initiativ af medlemmerne i KOMFOR afholdes temamøder. Temamøderne planlægges og gennemføres af KOMFORs medlemmer. Temamøderne afholdes fortrinsvis lokalt hos netværkets medlemmer.

Møderne i KOMFOR er først og fremmest for medlemmerne af netværket.

Det er muligt at invitere eksterne oplægsholdere. Endvidere er det en mulighed at arrangere temamøder i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere målrettet en bredere kreds.

KOMFOR mødes også på Microsoft Teams, hvor møder kan afholdes efter behov. 

Netværksdeltagere

 • Lene Stig Andersen , Svendborg Vand A/S
 • Aja Brodal , Fredericia Spildevand og Energi A/S
 • Pernille Byrgesen , Herning Vand A/S
 • Stig Dalum , BIOFOS A/S
 • Klaus Eriksen , Skanderborg Forsyning A/S
 • Claus Grøngaard Tankegang a/s
 • Julie Maj Gaardsdal , DIN Forsyning A/S
 • Minna Halberg , Sønderborg Forsyning A/S
 • Hysen Hoti , VandCenter Syd as
 • Pia Duus Jensen , Svendborg Forsyningsservice A/S
 • Katrine Ringgaard Jørgensen , Skanderborg Forsyning A/S
 • Helle Bach Jørgensen , Horsens Vand A/S
 • Sara Krogh , Fredericia Spildevand og Energi A/S
 • Sofie Lauritsen , Glostrup Forsyning - Service
 • Trine Lindhardt , Hillerød Service A/S
 • Mette Teilmann Lyng , VandCenter Syd as
 • Katrine Møller Madsen , Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s
 • Marianne Nielsen , HOFOR A/S
 • Randi Hovgård Nielsen , Billund Vand & Energi A/S
 • Christian Møller Nielsen , Skanderborg Forsyning A/S
 • Sanne Nørgaard , Novafos A/S
 • Dorte Tegtmeier Olsen , BIOFOS Lynettefællesskabet A/S
 • Mia Kirkegaard Pedersen , Vandmiljø Randers A/S
 • Jonas Pedersen , Favrskov Spildevand A/S
 • Niels Pedersen , Halsnæs Forsyning A/S
 • Nikolai Overgaard Rahlf , Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
 • Lene Skjærbæk Røge , Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S
 • Malene Sadowski , SK Forsyning A/S
 • Line Sandgreen , Novafos A/S
 • David Schmidt , TÅRNBYFORSYNING Service A/S
 • Rasmus Stensgaard , Skanderborg Forsyning A/S
 • Gitte Benner Storm , Novafos A/S
 • Marianne Hyltoft Thomsen , Samn Forsyning ApS
 • Mikael Hostrup Thomsen , Sønderborg Forsyning A/S