Formål

Formålet med DANVAs kommunikationsnetværk, KOMFOR, er, at det som fagligt forum skal styrke netværksdannelsen og erfaringsudvekslingen indenfor kommunikationsområdet i vandselskaber i DANVAs medlemskreds.

Endvidere er formålet at inspirere til udviklingen af kampagner, pressearbejde og politisk dialog.

KOMFOR bidrager til at styrke kommunikationsopgaverne i vandselskaberne og samarbejdet med aktører i vandbranchen.

Fokus er primært rettet mod følgende emneområder:

 • Kundekommunikation
 • Pressekommunikation
 • Kampagnekoordinering
 • Politisk strategisk kommunikation
 • Virksomhedskommunikation

Målgruppe

Kommunikationsnetværket KOMFOR er for ansatte ved vandselskaber i DANVAs medlemskreds med kommunikation og formidling som arbejds- og interesseområde.

Samarbejdsform

Der fastsættes to årlige fysiske netværksmøder med udgangspunkt i et tema. Derudover tilstræbes det at afholde en række onlinemøder afhængig af behov. Møderne planlægges og gennemføres af KOMFORs medlemmer gennem den nedsatte kontraktgruppe. Møderne afholdes fortrinsvis lokalt hos netværkets medlemmer eller i Vandhuset.

Desuden kan der på initiativ af medlemmerne i KOMFOR afholdes arbejdsgruppemøder. 

Det er muligt at invitere eksterne oplægsholdere. Endvidere er det en mulighed at arrangere temamøder i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere målrettet en bredere kreds.

KOMFOR mødes også på Microsoft Teams, hvor møder kan afholdes efter behov. 

Netværksdeltagere

 • Lene Stig Andersen, Svendborg Vand 
 • Aja Brodal, Fredericia Spildevand og Energi 
 • Pernille Byrgesen, Herning Vand 
 • Mia Schultze, BIOFOS 
 • Anne Bøg Starkner, Skanderborg Forsyning 
 • Julie Maj Gaardsdal, DIN Forsyning 
 • Hysen Hoti, VandCenter Syd 
 • Pia Duus Jensen, Svendborg Forsyningsservice
 • Helle Bach Jørgensen, SAMN Forsyning
 • Sara Krogh, Fredericia Spildevand og Energi 
 • Sofie Lauritsen, Glostrup Forsyning 
 • Mathilde Korsvig, Hillerød Forsyning
 • Rikke Feldby, Hillerød Forsyning
 • Marie Bruun Capion, Hillerød Forsyning
 • Mette Teilmann Lyng, VandCenter Syd 
 • Louise Drachmann Lorenzen, Provas 
 • Marianne Nielsen, HOFOR 
 • Randi Hovgård Nielsen, Billund Vand & Energi 
 • Christian Møller Nielsen, Skanderborg Forsyning 
 • Sanne Nørgaard, Novafos 
 • Dorte Tegtmeier Olsen, BIOFOS Lynettefællesskabet 
 • Mia Kirkegaard Pedersen, Vandmiljø Randers 
 • Jonas Pedersen, Favrskov Spildevand 
 • Niels Pedersen , Halsnæs Forsyning 
 • Nikolai Overgaard Rahlf , Ringkøbing-Skjern Forsyning 
 • Lene Skjærbæk Røge , Vesthimmerland Forsyning
 • Isa Rom Andersen, Vesthimmerland Forsyning 
 • Line Sandgreen, Novafos 
 • David Schmidt , TÅRNBY FORSYNING 
 • Gitte Benner Storm, Novafos 
 • Mikael Hostrup Thomsen, Sønderborg Forsyning 
 • Birgitte Seest Marquart, Vejle Spildevand