Grundvandsnetværket er målrettet ansatte ved vandselskaber i DANVA’s medlemskreds med grundvand som arbejds- og interesseområde.

Formålet med DANVA’s Grundvandsnetværk er at styrke netværksdan-nelsen og erfaringsudvekslingen indenfor grundvandsområdet blandt ansatte ved vandselskaber i DANVA’s medlemskreds. Endvidere er formålet med Grundvandsnetværket at bidrage til udvikling indenfor grund-vandsområdet.

Grundvandsnetværket skal desuden bidrage til at styrke samarbejdet mellem forskellige aktører indenfor grundvandsområdet.

Emner netværket arbejder med

 • Grundvandsbeskyttelse
 • Grundvandskortlægning
 • Vandressourceforvaltning
 • Vandindvindingsstrategi
 • Vandindvindingsteknik

Aktuelle projekter netværket arbejder med

Ingen aktuelle projekter pt.

Antal årlige netværksmøder

Én gang årligt afholdes der et årsmøde for hele Grundvandsnetværket i Vandhuset hos DANVA: Grundvandsmødet.

Desuden afholdes der på initiativ af medlemmerne i Grundvandsnetværket minimum 2 årlige temamøder.  

Netværkstovholder

Grundvandsnetværket ledes af en kontaktgruppe bestående af 5 medlemmer af Grundvandsnetværket. Grundvandsnetværkets kontaktgruppe omfatter:

 • Troels Kærgaard Bjerre, VandCenter Syd 
 • Per Grønvald, Aalborg Forsyning, Vand
 • Anne Scherfig Kruse, HOFOR
 • Michael Rosenberg Pedersen, Aarhus Vand
 • Ole Silkjær, TREFOR

Netværksdeltagere

 • Lene Toldbod Burgaard, Aalborg Vand Holding
 • Carsten Vejergang, Aarhus Vand
 • Rasmus Bærentzen, Aarhus Vand
 • Michael Rosenberg Pedersen, Aarhus Vand
 • Jørn-Ole Andreasen, Aarhus Vand
 • Bo Vægter, Aarhus Vand
 • Per Grønvald, Brønderslev Forsyning
 • Claus Vangsgård, DANVA
 • Dorthe Skræm, DANVA
 • Kenneth Ejsbøl, DIN Forsyning
 • Peter Hyldgaard Madsen, DIN Forsyning
 • Søren Tygesen, DIN Forsyning
 • Mogens Brems Knudsen, Energi Viborg Vand
 • Niels Chr. Overby, Frederikshavn Forsyning
 • Poul R. Nielsen,  Grindsted Vandværk
 • Susanne Solberg, Grindsted Vandværk
 • Holger Prahm, Hjørring Vandselskab
 • Henrik Nielsen, HOFOR
 • Anne Scherfig Kruse, HOFOR
 • Stine Bisgaard, HOFOR
 • Kim René Hansen, HTK Vand
 • Martin Roar Nielsen, Kerteminde Forsyning
 • Thomas Andreasen, Langeland Forsyning
 • Elisabeth Hartelius, Novafos
 • Mads Kjærstrup, Ringkjøbing-Skjern Forsyning
 • Michael B. Jensen, SK Forsyning
 • Hans Odder, Solrød Vandværk
 • Susanne Vesten, Sønderborg Forsyning
 • Sine Brodersen, TREFOR
 • Ole Silkjær,TREFOR
 • Charlotte Schmidt Vesterlund, TREFOR
 • Niels Emil Søe, TREFOR
 • Henrik Harregaard Jordalen, Vandcenter Djurs
 • Troels Kærgarrd Bjerre, VandCenter Syd
 • Johan Linderberg, Vandcenter Syd
 • Nena Kroghsbo, Vandcenter Syd
 • Jesper Madsen, Vestforsyning Vand