Formål

 • At bidrage til at netværkets medlemmer kan erfaringsudveksle i roller som forbrugerrepræsentanter. 
 • At bidrage som netværk i drøftelser af generelle forhold omkring vandselskaber. 

Tovholder, koordinationsgruppe og arbejdsgrupper

Tovholder: Jens Christian Refsgaard, Fors (Telefon 30709830; Email jcrefsgaard@gmail.com)

Koordinationsgruppe:

 • Jens Christian Refsgaard, Fors
 • Johannes Østergaard, Herning Vand
 • Hans Nissen-Petersen, Rebild Vand og Spildevand
 • Ole Høyer, Middelfart Spildevand
 • Per Jacobsen, Tårnby Forsyning

Arbejdsgruppe vedrørende vejbidrag:

 • Ole Høyer, Middelfart Spildevand (koordinator - bogohoyer@gmail.com)
 • Johannes Østergaard, Herning Vand
 • Egon Erlandsen, Fredensborg Forsyning
 • Vagn Bech, Glostrup Forsyning

Arbejdsgruppe vedrørende integration af forbrugertilfredshed i økonomisk regulering:

 • Jens Christian Refsgaard, Fors (koordinator – jcrefsgaard@gmail.com)
 • Vagn Bech, Glostrup Forsyning
 • Ole Høyer, Middelfart Spildevand
 • Per Jacobsen, Tårnby Forsyning

Netværksmøder

Netværket afholder et fast årligt møde i forbindelse med DANVAs årsmøde. Derudover arrangeres møder efter behov.

Deltagere i netværket

Netværket er åbent for alle forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i vandselskaber.

Yderligere information

Kontakt Jens Christian Refsgaard på telefon 30709830 eller e-mail jcrefsgaard@gmail.com eller Susanne Vangsgård på telefon 8793 3560 eller e-mail sv@danva.dk