Formål 

 • At bidrage til at netværkets medlemmer kan erfaringsudveksle. 
 • At bidrage som netværk i drøftelser af generelle forhold omkring vandselskaber. 
 • På lang sigt at bidrage til opbygningen af et nationalt kundeforum med indflydelse på den økonomiske regulering. 

Deltagere i netværket 

Alle forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i vandselskaber kan blive medlemmer af netværket og kan vælges til koordinationsgruppe/tovholder. Derudover kan alle interesserede bidrage til arbejdet i netværkets arbejdsgrupper (associerede).  

Tovholder, koordinationsgruppe og arbejdsgrupper 

Tovholder: Jens Christian Refsgaard, Fors (Telefon 30709830; Email jcrefsgaard@gmail.com) 

Koordinationsgruppe: 

 • Jens Haugstrup Jensen, Energi Viborg Vand 
 • Jens Christian Refsgaard, Fors 
 • Vagn Bech, Glostrup Forsyning 
 • Torben Torsbjerg Møller, Middelfart Spildevand 
 • Per Jacobsen, Tårnby Forsyning 

Arbejdsgruppe om kodeks for god selskabsledelse:  

 • Jens Christian Refsgaard, Fors (koordinator – jcrefsgaard@gmail.com) 
 • Lisbeth Oxholm Andersen, Tønder Forsyning 
 • Thorkil Jørgensen, Associeret 
 • Torben Lindholm, Associeret 

Arbejdsgruppe om CO2 udledninger i anlægsprojekter:  

 • Jens Haugstrup Jensen, Energi Viborg Vand (koordinator – jens.haugstrup@gmail.com 
 • Morten Hylleberg, Odsherred Forsyning 
 • Morten Kristensen, Vejle Spildevand 
 • Agnete La Cour, Ærø Forsyning 
 • Aksel Walløe Hansen, Associeret 

Arbejdsgruppe om forbrugertilfredshed og økonomisk regulering: 

 • Vagn Bech, Glostrup Forsyning (koordinator – vb@v-bech.dk 
 • Per Jacobsen, Tårnby Forsyning  
 • Jens Christian Refsgaard, Fors 
 • Agnete La Cour, Ærø Forsyning 
 • Dan Rosbjerg, Novafos 

Arbejdsgruppe om grundvand:  

 • Agnete La Cour, Ærø Forsyning (koordinator – alcj@live.dk 
 • Lisbeth Oxholm Andersen, Tønder Forsyning 
 • Morten Hylleberg, Odsherred Forsyning 
 • Jens Christian Refsgaard, Fors 
 • Max Halkjær, Silkeborg Forsyning 

Arbejdsgruppe om PR:  

 • Vagn Bech, Glostrup Forsyning (koordinator – vb@v-bech.dk 
 • Agnete La Cour, Ærø Forsyning 
 • Jens Christian Refsgaard, Fors 

Netværksmøder 

Netværket afholder et fast årligt møde i forbindelse med DANVAs årsmøde. Derudover arrangeres møder efter behov. Netværkets møder er åbne for alle interesserede. 

Yderligere information 

Kontakt Jens Christian Refsgaard på telefon 30709830 eller e-mail jcrefsgaard@gmail.com