Formål

 • At bidrage til at netværkets medlemmer kan erfaringsudveksle i roller som forbrugerrepræsentanter. 
 • At bidrage som netværk i drøftelser af generelle forhold omkring vandselskaber. 

Tovholder, koordinationsgruppe og arbejdsgrupper

Tovholder: Jens Christian Refsgaard, Fors (Telefon 30709830; Email jcrefsgaard@gmail.com)

Koordinationsgruppe:

 • Jens Christian Refsgaard, Fors
 • Jens Haugstrup Jensen, Energi Viborg Vand
 • Ole Høyer, Middelfart Spildevand
 • Torben Torsbjerg Møller, Middelfart Spildevand
 • Aksel Walløe Hansen, Odsherred Forsyning
 • Thue Amstrup-Jørgensen, Ringkøbing Skjern Forsyning
 • Per Jacobsen, Tårnby Forsyning

Arbejdsgruppe om vejbidrag og takster:

 • Ole Høyer, Middelfart Spildevand (koordinator - bogohoyer@gmail.com)
 • Johannes Østergaard, Herning Vand
 • Egon Erlandsen, Fredensborg Forsyning
 • Vagn Bech, Glostrup Forsyning

Arbejdsgruppe om integration af forbrugertilfredshed i økonomisk regulering:

 • Jens Christian Refsgaard, Fors (koordinator – jcrefsgaard@gmail.com)
 • Vagn Bech, Glostrup Forsyning
 • Ole Høyer, Middelfart Spildevand
 • Per Jacobsen, Tårnby Forsyning

Arbejdsgruppe om kodeks for god selskabsledelse – eksterne bestyrelsesmedlemmer:

 • Thorkil Jørgensen, Frederiksberg Forsyning (koordinator - tj@c36.dk)
 • Torben Lindholm, Klar Forsyning
 • Jens Christian Refsgaard, Fors

Arbejdsgruppe om hvordan udledning af klimagasser indgår i forsyningernes beslutninger om anlægsprojekter og i CO2-regnskaberne:

 • Anders Jørn Jensen, HOFOR og Frederiksberg Forsyning (koordinator - a.joern.jensen@gmail.com)
 • Aksel Walløe Hansen, Odsherred Forsyning

Netværksmøder

Netværket afholder et fast årligt møde i forbindelse med DANVAs årsmøde. Derudover arrangeres møder efter behov. Netværkets møder er åbne for alle interesserede.

Deltagere i netværket

Netværket er åbent for alle forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i vandselskaber. 

Yderligere information

Kontakt Jens Christian Refsgaard på telefon 30709830 eller e-mail jcrefsgaard@gmail.com eller Susanne Vangsgård på telefon 8793 3560 eller e-mail sv@danva.dk