Formål

Netværksgruppen er et professionelt og fagligt forum for erfarings-udveksling og videndeling mellem personer, der er ansatte ved vandselskaber i DANVAs medlemskreds.

Målgruppe

Ansatte, der arbejder som direktionssekretærer/-assistenter for den adm. direktør, ledelsen og bestyrelsen. Medlemmerne assisterer dagligt den administrerende direktør, ledelsen og bestyrelsen i praktiske spørgsmål.

Forslag til emner, som netværket kan arbejde med

 • Bestyrelsesportaler
  • Systemer og hvordan de dannes
 • Vandsektorlovens  indflydelse på vores job
 • ”Bløde” emner
 • Erfaringsudveksling generelt
  • Forbrugervalg – systemer, arbejdsfordeling, kommunikation ”drejebog”
  • Kompetenceudvikling

Antal årlige netværksmøder

Mødes 1-2 gange om året i tidsrummet 10:00-15:00 (møderne kan afholdes hos DANVA eller ude i selskaberne).

Det er deltagerne selv, der står for dagsorden, det faglige indhold og mødets afvikling.

Netværkstovholder

Anita Nancke, Mariagerfjord Vand, telefon 9952 5357, e-mail: ann@mfv.dk

Netværksdeltagere

 • Jannie Fløjborg Christensen, Assens Forsyning
 • Edyta Christiansen, DANVA
 • Dorthe Rubin, Djurs Vand
 • Anita Nancke, Mariagerfjord Vand
 • Grethe Karsum, NK-Service
 • Anne Lindvald Petersen, Aarhus Vand
 • Joan Møller Sørensen, Aarhus Vand