Formål

Netværksgruppen er et professionelt og fagligt forum for erfarings-udveksling og videndeling mellem personer, der er ansatte ved vandselskaber i DANVAs medlemskreds.

Målgruppe

Ansatte, der arbejder som direktionssekretærer/-assistenter for den adm. direktør, ledelsen og bestyrelsen. Medlemmerne assisterer dagligt den administrerende direktør, ledelsen og bestyrelsen i praktiske spørgsmål.

Forslag til emner, som netværket kan arbejde med

 • Bestyrelsesportaler
  • Systemer og hvordan de dannes
 • Vandsektorlovens  indflydelse på vores job
 • ”Bløde” emner
 • Erfaringsudveksling generelt
  • Forbrugervalg – systemer, arbejdsfordeling, kommunikation ”drejebog”
  • Kompetenceudvikling

Antal årlige netværksmøder

Mødes 1-2 gange om året i tidsrummet 10:00-15:00 (møderne kan afholdes hos DANVA eller ude i selskaberne).

Det er deltagerne selv, der står for dagsorden, det faglige indhold og mødets afvikling.

Netværkstovholder

Anita Nancke, Mariagerfjord Vand, telefon 9952 5357, e-mail: ann@mfv.dk

Netværksdeltagere

 • Susanne Sønnichsen, Arwos Service
 • Pia Freilev Nielsen, Assens Forsyning
 • Edyta Christiansen, DANVA
 • Helene Møbjerg Sillesen, DIN Forsyning
 • Jesper Andersen, DIN Forsyning
 • Dorthe Rubin, Egå Vandværk
 • Helle Vadskær Jensen, Frederikshavn Forsyning
 • Karen Stadsgaard, Ikast-Brande Spildevand
 • Anette Vesterbæk Andersen, Lemvig Forsyningsservice
 • Lene Galsgaard Hansen, Lolland Forsyning
 • Anita Nancke, Mariagerfjord Vand
 • Grethe Karsum, NK-Service
 • Joan Hermansen, Novafos
 • Gitte Benner Storm, Novafos
 • Rikke Helsgaard Andersen, VandCenter Syd
 • Anne Lindvald Petersen, Aarhus Vand
 • Joan Møller Sørensen, Aarhus Vand

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.