Formål og opgaver

Formålet med netværket er, at arbejdsmiljøaktive i forsyningsvirksomheder får et fora til udveksling af erfaringer, problemstillinger og løsninger indenfor arbejdsmiljø og sundhed. Ud over erfaringer får deltagerne ny viden og inspiration til at skabe et godt arbejdsmiljø.

Der kan være fokus på både strategi, metoder, værktøjer og praktiske løsninger samt forebyggende tiltag og indsatser på arbejdsmiljøområdet. Emnerne kan være hvad som helst inden for den brede opfattelse af arbejdsmiljø – herunder fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø, fravær, sundhed, organisering, kultur, ledelse m.v. 

Emner netværket arbejder med

Emnerne, der arbejdes med, fastsætter deltagerne selv på møderne. De nyeste emner på dagsordenen er:

 • Fusioner og forandringer
 • Bygherres pligter
 • Social Kapital
 • Beredskabsplaner
 • Registreringer – herunder Plan A og TTU samt motivation for registrering
 • Sundheds initiativer – intelligent træning
 • Arbejdsmiljøorganisationen / Arbejdsmiljørepræsentanten
 • Psykisk AM – Mobning samt konflikter 

Antal årlige netværksmøder

Der holdes 4 årlige møder på skift på deltagernes forsyninger.

Dagsorden fastsættes fra møde til møde, og det er deltagerne selv, der bestemmer det faglige indhold på møderne. Der indgår dog altid et punkt om ny lovgivning og en gennemgang af arbejdsmiljøet på den forsyning, hvor mødet holdes. 

Netværkstovholder

NIRAS fungerer som tovholder og faciliteter møderne. NIRAS bidrager efter ønske fra deltagerne med faglige oplæg samt ny viden og nye regler relevant for forsyningerne.

Deltagerne betaler et administrationsgebyr for denne funktion.

Netværksdeltagere

 • Steen Sørensen, Billund Spildevand
 • John Overmark Hansen, BIOFOS
 • Mads Langhoff, Blue Kolding
 • Ole Juhl Sørensen, Blue Kolding
 • Helle Bjerregaard, Din Forsyning
 • Tommy Nielsen Stie, Energi Viborg 
 • Thyge Andersen, Energi Viborg
 • Anni Pinnerup Axelsen, FORS
 • Kasper Nørbjerg, FORS
 • Thomas Fogh, FORS
 • Charlotte Christensen, Fredericia Spildevand og Energi
 • Sara Krogh, Fredericia Spildevand og Energi
 • Henrik Kehler, Frederiksberg Forsyning
 • Susanne Tandberg Kjærholt, Frederiksberg Forsyning
 • Lone Byrgesen Karlsson, Frederikshavn Forsyning
 • Niels Pedersen, Halsnæs Forsyning
 • Regitze Elhøj Jensen, Halsnæs Forsyning
 • Nnna Dahlgren Davidsen, HOFOR
 • Peter Møller Andersen, Ikast Brande Spildevand
 • Kathrine Monberg-Craige, Kalundborg Forsyning
 • Erik Klæsøe, Langeland Forsyning
 • Claes Barlebo, Middelfart Spildevand
 • Allan Tångberg, Novafos
 • Benthe Rasmussen, Novafos
 • Iben Fusager Kailow, Novafos
 • Jeannette Hansen, Novafos
 • Thomas Dahl Strandberg, Novafos
 • Jan Sørensen, Rebild Forsyning
 • Michael Nieman Larsen, SK Forsyning
 • Jens Schelde, Skanderborg Forsyning
 • Lars Knudse, Skanderborg Forsyning
 • Mogens Nielsen, Skive Vand
 • Lars Pedersen, Vand og affald - Svendborg
 • Linne, Vand og affald - Svendborg
 • Henning Waldemar, Sønderborg Forsyning
 • Dennis Kloster, Thisted Forsyning
 • Mogens Leegaard Hansen, Thisted Forsyning
 • Anne Margrethe Brink, Tønder Forsyning
 • Jesper Kongsted Nissen, Vejle Spildevand
 • Niels Sørensen, Vestforsyning Vand og Spildevand