Formål og opgaver

Formålet med netværket er, at arbejdsmiljøaktive i forsyningsvirksomheder får et fora til udveksling af erfaringer, problemstillinger og løsninger indenfor arbejdsmiljø og sundhed. Ud over erfaringer får deltagerne ny viden og inspiration til at skabe et godt arbejdsmiljø.

Der kan være fokus på både strategi, metoder, værktøjer og praktiske løsninger samt forebyggende tiltag og indsatser på arbejdsmiljøområdet. Emnerne kan være hvad som helst inden for den brede opfattelse af arbejdsmiljø – herunder fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø, fravær, sundhed, organisering, kultur, ledelse m.v. 

Emner netværket arbejder med

Emnerne, der arbejdes med, fastsætter deltagerne selv på møderne, og det kunne være et af disse emner: 

• Risikovurderinger
• Arbejdspladsvurderinger
• Kemi
• Ergonomi
• Fusioner og forandringer
• Bygherres pligter
• Social Kapital
• Beredskabsplaner
• Registreringer – herunder Plan A og TTU samt motivation for registrering
• Sundheds initiativer – intelligent træning
• Arbejdsmiljøorganisationen / Arbejdsmiljørepræsentanten
• Psykisk AM – Mobning samt konflikter

Antal årlige netværksmøder

Der holdes 4 årlige møder på skift på deltagernes forsyninger.

Dagsorden fastsættes fra møde til møde, og det er deltagerne selv, der bestemmer det faglige indhold på møderne. Der indgår dog altid et punkt om ny lovgivning og en gennemgang af arbejdsmiljøet på den forsyning, hvor mødet holdes. 

Netværkstovholder

Joblife fungerer som tovholder og faciliteter møderne. Joblife bidrager efter ønske fra deltagerne med faglige oplæg samt ny viden og nye regler relevant for forsyningerne.

Deltagerne betaler et administrationsgebyr for denne funktion. Du kan læse mere om netværket her...

Netværksdeltagere

Steen Sørensen Billund Vand & Energi A/S
Birte Falk Hansen BIOFOS
Jesper Baumann Blue Kolding
Alonso Conde Blue Kolding
Helle Müller-Nielsen Din Forsyning 
Thyge Andersen Energi Viborg Vand A/S
Tommy Nielsen Stie  Energi Viborg Vand A/S - Spildevandsforsyningen
Anni Pinnerup Axelsen FORS A/S
Aase Grønhøj Forsyningsservice A/S
Charlotte Christensen Fredericia Spildevand og Energi
Jakob Riis Svendsen Fredericia Spildevand og Energi
Regitze Elhøj Jensen Halsnæs Forsyning A/S
Nanna Dahlgren Davidsen HOFOR
Peter Møller Andersen Ikast Brande Spildevand
Katrine Monberg-Craige Kalundborg Forsyning A/S
Kim Ottobrøker Kalundborg Forsyning A/S
Jesper Skovgaard Kalundborg Forsyning A/S
Alf Thomassen Lyngby-Taarbæk Forsyning
Mette Sønderup Lyngby-Taarbæk Forsyning
Bent Lindskov Middelfart Spildevand
Julia Rasmussen Middelfart Spildevand
Iben Fusager Kailow NOVAFOS
Benthe Rasmussen NOVAFOS
Jan Ulrik Aabling NOVAFOS
Jan Sørensen  Rebild Forsyning
Michael Nieman Larsen  SK Service
Jens Schelde Skanderborg Forsyning a/s 
Lars Knudsen Skanderborg Forsyning a/s 
Peer Berg Sorø Forsyning
Lars Pedersen Svendborg, Vand og affald
Lars Tilsted Andersen Svendborg, Vand og affald
Henning Waldemar Sønderborg Forsyning
Søren Jacobsen Sønderborg Forsyning
Mogens Leegaard Hansen Thisted Vand
Anne Margrethe Brink Tønder Service A/S
Jesper Kongstedt Nissen Vejle Spildevand A/S
Tommy Fjord Pedersen Vestforsyning Erhverv A/S
Jannie Majbritt Kristensen Aalborg Forsyning