Delltagere I Atrium DSC 0004

Som medlem af DANVA kan du deltage i et eller flere netværk indenfor de emner, der har dit vandselskabs eller din personlige interesse. Der er også mulighed for at være med til at oprette et nyt netværk indenfor et aktuelt emne. Du kan være med i så mange netværk, som du har lyst til og interesse i.

Hvorfor deltage i et netværk? 

At deltage i netværk handler i høj grad om læring og udvikling. Netværk er et forum for udveksling af erfaringer, hvor der er fokus på hverdagens udfordringer.

I DANVAs netværk kan du deltage i en lang række aktiviteter, som styrker din viden og udvider din faglige horisont. Som deltager i et DANVA netværk bliver du en del af et omfattende netværk af mennesker med samme faglige interesser som dig, og du får mulighed for at blive inspireret og at give og få sparring fra kolleger i andre vandselskaber. 

Netværksseminar

DANVA inviterer årligt de aktive medlemmer til netværksseminar. Næste seminar afholdes den 18. januar 2023 i Vandhuset, Skanderborg

Se liste over DANVA netværk

DANVA netværk 

Retningslinjer for netværk

Læs om medlemmernes, tovholderens og kontaktpersonernes opgaver i dokumentet her.