DANVAs PIT-model (Prognose for Indtægtsrammer og Takster) stilles nu til rådighed for stemmeberettigede medlemmer i DANVA. Denne excel-model er udviklet i samarbejdet med PwC, til brug for økonomiske forecasts for henholdsvis Drikkevand og Spildevand.

DANVAs PIT-model (Prognose for Indtægtsrammer og Takster) stilles nu til rådighed for stemmeberettigede medlemmer i DANVA.
Excel-modellen er udviklet i samarbejde med PwC, til brug for økonomiske forecasts for henholdsvis Drikkevand og Spildevand.

DANVA har opdateret PIT-modellen i april 2018 med følgende:

 • Indregning af skat.
 • Optimering af måden hvorpå fremtidige lån indregnes.
 • Større fleksibilitet i indregning af fremtidige effektiviseringskrav.
 • Enklere og mere overskuelig indtastning af investeringsplan.
 • Mulighed for periodisering af tilslutningsbidrag 

Og igen i november 2018 med følgende

 • Økonomisk ramme: Fejlen bestod i, at de permanente tillæg lægges til indtægtsrammen to gange i fane 5

Se de opdaterede modeller (November 2018) her:

Drikkevand (Xcel)
Spildevand (Xcel)

Formålet med modellen er, at give et overblik over langsigtede forhold indenfor regulering og regnskab. Modellen kan benyttes til at lægge budget og estimere en langtidsprognose for 2017 - 2058.

I skal indtaste jeres forventede fremtidige omkostninger, den økonomiske ramme for 2017 samt de vejledende økonomiske rammer for 2018 - 2019.

Ud fra de indtastede oplysninger kan I lægge en langsigtet strategi for selskabets økonomi, herunder: 

 • Budget
 • Takststrategi
 • Investeringsstrategi
 • Finansieringsstrategi
 • Økonomiske rammer
 • Årsbudget og likviditetsbudget

Den første fane i arkene indeholder information og vejledning til brugen af modellen.

På nuværende tidspunkt indeholder modellen en del fiktive tal, for at illustrere hvordan modellen regner. Det er derfor vigtigt at gennemgå alle indtastningsfanerne (1-7) og erstatte disse fiktive data med data fra jeres selskab, for at benytte outputtet.

For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Johannes Jönsson 87933574

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?