COLOURBOX2827464.jpg
Benchmarking er til de medlemmer, der vil have et bredere og mere detaljeret overblik over sin virksomhed med henblik på at identificere forretningsprocesser med forbedringspotentiale samt implementere/indfri potentialet.

Benchmarking er til de medlemmer, der vil have et bredere og mere detaljeret overblik over sin virksomhed med henblik på at identificere forretningsprocesser med forbedringspotentiale samt implementere/indfri potentialet.

Det er målsætningen, at selskaberne skal kunne reducere sit tidsforbrug til indberetning ved i videst muligt omfang at basere arbejdet på data, der kan trækkes fra andre databaser. Det er også hensigten, at resultaterne skal formidles hurtigere i et lettilgængelige format, ligesom der vil være fokus på udbredelse og anvendelse af data hos selskaberne i form af dialog og workshops/arbejdsgrupper.

 Benchmarkingen opbygges med udgangspunkt i udvalgte benchmarking fokusområder, som kan være årligt tilbagevendende eller engangsundersøgelser. Fokusområder kan f.eks. være:

  • Driftsomkostninger på proces og costdriver-niveau.
  • Investeringer på kategori-niveau.
  • Økonomi/regnskab f.eks. garantiprovision og gæld.
  • Driftsparametre f.eks. Infrastrukturlækageindeks (ILI), Rensning bedre end krav og slambehandling.
  • Energieffektivitet, energineutralitet, carbon footprint/CO2 .
  • Asset management og evt. priskatalog.
     

Benchmarkingen opbygges på sådan en måde, at det er muligt at deltage i de benchmarking fokusområder, som selskabet har interesse i. Afrapporteringen vil være med individuelt materiale baseret på selskabets indberetning.

Benchmarking vil kræve en årlig indberetning af data. Målet er at ramme et niveau imellem tidligere 'basis' og 'standard' indberetning. Indberetningen til benchmarking bygger ovenpå indberetningen i forbindelse med DANVAs arbejde med Statistik og Analyse.

Tilmelding til Benchmarking på fokusområder

For tilmelding kontakt Benchmarking Team eller send mail til bm@danva.dk

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.