COLOURBOX20384511.jpg

VTU-Fonden

DANVA arbejder med at skabe bedre muligheder for forsknings- og innovationsprojekter, som vandselskaberne kan deltage i. Dette er også en af bevæggrundene for at DANVA står bag VTU-Fonden, der blev etableret i 2011. VTU-Fonden gav ca. 72 mio. kr. til udviklingsprojekter inden for vand-sektoren til og med 2015. De fleste projekter har været 1-3 år undervejs, og nu begynder effekterne at vise sig i form af produkter, metoder og viden, der udbredes og anven-des i vandbranchen.