17 verdensmål og 169 delmål udgør en ny dagsorden for global udvikling med fokus på økonomi, miljø og bedre levevilkår for mennesker overalt på kloden. Målene er vedtaget af FN og skal opfyldes af alle lande – det er kun muligt, hvis alle bidrager: Stater, kommuner, virksomheder og naturligvis vandselskaber.

Et nyt DANVA-inspirationskatalog giver bud på, hvordan forsyninger og kommuner med afsæt i Verdensmålene kan bidrage til lokal udvikling og øget service til gavn for kunder og miljø. Kataloget præsenteres 30. oktober på en konference, som DANVA og KL står bag.

I Danmark arbejder kommuner og forsyningsselskaber med at implementere FN’s verdensmål bl.a. med udgangspunkt i kommuneaftalen for 2018 og 2019. Denne sammenhæng mellem verdensmål og indsatsen i lokalområdet sætter DANVA og Kommunernes Landsforening (KL) fokus på ved en konference 30. oktober i København. Her fremlægges et nyt DANVA-inspirationskatalog ’Verdensmålene og Vandsektoren’ og KL’s Handlingsplan for Verdensmålene.
Med inspirationskataloget ønsker DANVA at gøre Verdensmålene relevante og realiserbare for danske vandselskaber. Kataloget er udarbejdet sammen med en baggrundsgruppe bestående af repræsentanter for Herning Vand, VandCenter Syd, Aarhus Vand, TREFOR Vand, Fredericia Vand og Spildevand, Kalundborg Forsyning og Aalborg Vandkoncern.

Med udgangspunkt i praktiske eksempler fra danske forsyninger ses på bl.a. vision, strategi, prioritering, målsætning og kommunikation i sammenhæng med Verdensmålene. Inspirationskataloget giver vejledning til en proces og relevante aktiviteter for at integrere Verdensmålene i det daglige arbejde.

Bedre løsninger lokalt og globalt

Arbejdsgruppen har set på, hvordan Verdensmålene kan understøtte kerneopgaverne i den daglige indsats og bidrage til bedre løsninger i lokalområdet i samarbejde med regioner, kommuner, virksomheder og andre lokale interessenter. I et større perspektiv kan indsatsen også bidrage til bedre danske løsninger, der kan deles globalt og støtte andre lande i at nå målene.

Bæredygtige byer kræver god vandforvaltning, og sikring af livet på land og i havet kræver moderne spildevandsrensning. Det er et par eksempler på, hvordan målene er afhængige af hinanden. Derfor ønsker DANVA på konferencen 30. oktober at diskutere med en bred aktørkreds, hvordan en sammenhængende indsats omkring Verdensmålene bidrager til lokal udvikling.

Object reference not set to an instance of an object.

Vælg Verdensmål efter, hvor du har indflydelse

For kommunerne er Verdensmålene vigtige, fordi de kan være med til at sætte fokus på det, vi arbejder med i forvejen. Målene for bæredygtige byer og for ansvarligt forbrug og produktion er særligt vigtige for os. De sidder lige i skabet, fordi kommunerne har så stor indflydelse på disse områder. Kommunerne kan bruge Verdensmålene til at invitere til nye måder at samarbejde på. Både med nabokommuner, virksomheder, foreninger, folkeskolen og på tværs af sektorerne. Det kan forhåbentlig give nye, gode løsninger til, hvordan vi håndterer klimaløsninger, vand, affald m.m. I KL arbejder vi lige nu med at samle folk omkring os for at dele viden om bæredygtighedsarbejde. Vi arbejder fx normalt slet ikke i forskningsprojekter, men vi er gået med i et ph.d.-projekt om, hvordan man flytter sig på dette område. Man kommer bedst i gang med at arbejde med Verdensmålene ved at koncentrere sig om områder, hvor man rent faktisk har indflydelse.”

Object reference not set to an instance of an object.

Verdens udfordringer skal løses gennem partnerskaber og innovation

Verdensmålene er en god strategisk platform til at lave public-private partnerships, fordi de giver kommuner og virksomheder en fælles ramme og fælles målsætninger. Vi er nødt til at finde nye løsninger på gamle udfordringer gennem partnerskaber og innovation. Vi kan ikke løse verdens udfordringer i én virksomhed eller én sektor alene. I Deloitte har vi valgt at fokusere på Verdensmål 4, kvalitetsuddannelse. Det er der, vi kan bidrage mest. Vi har en ambition om globalt at være med til at påvirke 50 mio. mennesker til at uddanne sig for at møde fremtidige behov. For os er det vigtigt at være med til at løfte andre, bl.a. fordi vi har en medarbejdergruppe, der gerne vil være med til at skabe værdi. Undersøgelser viser, at det er en stærk trend blandt især yngre mennesker. De forventer, at deres arbejdsgiver bidrager til at løse samfundsudfordringer som en del af kerneforretningen – at man måler værdiskabelse mere end kun økonomisk værdi.”

Object reference not set to an instance of an object.

Verdensmålene bliver en vækstdriver for os

Verdensmålene er vigtige for Herning Vand, fordi vi er en virksomhed, der arbejder med miljø og har en vision om ikke at skubbe en regning ud til fremtiden – hverken økonomisk, menneskeligt eller miljømæssigt. Jeg tror, at Verdensmålene bliver en klar vækstdriver for os, som gør det muligt at blive mere ambitiøse, end vi ellers havde tænkt os. De giver et fælles sprog til at håndtere tingene. Brugt rigtigt er de brændstof til vores motor – en platform, vi kan udvikle os selv på. Verdensmålene hænger i vores kantine, og vi taler om dem på alle ællesmøder. Mit bedste råd til andre, der vil i gang med at arbejde med Verdensmålene, er at begrænse sig. Fokuser på udvalgte områder og få gjort noget der. Vi hverken kan eller skal redde hele verden, men vi kan fokusere på udvalgte områder og skabe resultater på den måde.”