JB.jpg

En række danske havnebyer er i gang med at udvikle deres havneområder, så by og vand knyttes tættere sammen. Det skal skabe vækst, liv og glæde på havnekajen. Det er en åbenlyst god ide, mener Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard, der også er næstformand i KL.

Vand er blevet en af de helt store værdiskabere i de danske havnebyer. By og vand knyttes tættere sammen, og rekreative områder skyder op i stor stil. For eksempel åbner Aarhus sit nye havnebad med arkitekttegnet udkigstårn i Bassin 7 til næste sommer. Det kræver, at forsyningsselskaberne ser pointen i at være med til at skabe værdi i havnene.

For at nye rekreative områder kan skyde op i de gamle havneområder, skal lokale forsyningsselskaber spille med. De skal se pointen i at være med til at skabe værdi i havnene, lyder det fra Jacob Bundsgaard. Ud over velviljen skal teknologierne og løsningerne være til stede, for at det er muligt at gøre vandet i havnen så rent, at borgerne eksempelvis kan bade i det. Noget der var utænkeligt for 20 år siden.

- Vi er afhængige af dygtige vandselskaber, der tager det her som en udfordring. Og så er det jo en fordel, at vi som kommune ejer vandselskabet, for på den måde kan vi bedst udnytte synergieffekterne. Vandselskabet – i vores tilfælde Aarhus Vand - sikrer rent vand og en bæredygtig afledning til en ordentlig pris, som forbrugerne er tilfredse med. Derfor er jeg også tilhænger af hvile-i-sig modellen, siger Jacob Bundsgaard.

Når et vandselskab eksempelvis etablerer en ny stor engsø til opsamling af regnvand, reducerer det nitratudledningen, og man fjerner en del af konsekvenserne af den voldsomme nedbør, som klimaforskerne forventer flere af i fremtiden. Samtidig bidrager til at give rekreative kvaliteter til borgerne.

- Ved forskellige tiltag har forsyningsselskabet fjernet forureningen af Aarhus Å og det har gjort det muligt at åbne den. Det har givet masser af rekreative kvaliteter. Nu er det havnen, der er under udvikling. Tilmed har Aarhus Vand kunnet sænke vandprisen, så mange opgaver er løst samtidig. Naturen er trukket ind i byen uden at det koster borgerne ekstra, og så møder man ikke meget modstand, siger Jacob Bundsgaard med et smil.

Jacob Bundsgaard blå bog

Jacob Bundsgaard er 40 år gammel og socialdemokratisk borgmester i Aarhus kommune Han er uddannet cand.scient.pol. I 2011 blev han valgt som borgmester efter en periode som Rådmand for Børn og Unge. Han har siddet i byrådet siden 2002. I 2016 blev han valgt til næstformand i Kommunernes Landsforening. Han er gift og har 3 børn.

Attraktive arealer

Aarhus Havn er et af Danmarks største udviklingsområder. Spændende og markante boliger og erhvervsbyggerier skyder op, Aarhus Å er allerede åbnet op helt ned til havnen, og til næste sommer åbner Aarhus nye havnebad i havneområdet Bassin 7. Gehl Architects står sammen med arkitektfirmaet BIG (der ejes af verdensberømte Bjarke Ingels) bag udviklingen af bylivsaktiviteterne. Havnebadet er finansieret via en gave til byen fra købmand Herman Sallings Fond, der har doneret 40 mio. kr. til projektet

Borgmester Jacob Bundsgaard er begejstret for gaven fra byens mæcen, der er en forudsætning for, at så store kapaciteter har sat deres viden fra internationale byudviklingsprojekter i spil i samarbejde med lokale aktører, og som kan indgå i realiseringen af planerne for havneområdet:

- I planen er bylivsaktiviteterne blevet tænkt først, så de er placeret optimalt i forhold til vind og sol og ligger samlet ud mod det attraktive havnebassin. På den baggrund er de resterende byggefelter til beboelse og erhverv så formet og tilpasset. Dét skaber optimale rammer for bylivet i havneområdet Aarhus Ø, siger Jacob Bundsgaard.

Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn, og det er vigtigt for bystyret, at der fortsat er masser af erhvervsaktivitet i havnen, men samtidig ligger der andre store muligheder i havnen med den friske luft og udsigt til havet, som man er i fuld gang med at udnytte. Til glæde for borgerne og for byen, mener borgmesteren. 

- Kommunen har købt flere arealer op i havnen, og vi er selvfølgelig helt klar over, at ejendomspriserne bliver høje, når vi bygger attraktivt beliggende boliger. Ejendommene omkring åen i bymidten er steget voldsomt, siden vi åbnede den og gjorde området til et attraktivt sted at opholde sig, bo og drive virksomhed. Det samme vil ske ved havnen, men det vigtigste for mig er det rekreative og stemningsværdien. Den gevinst, som vi opnår, skal bruges til at skabe kvalitet i løsningerne, så så mange som muligt får glæde af at opholde sig på havnen, siger Jacob Bundsgaard.

KL bakker op

Som næstformand i Kommunernes Landsforening har han øje for, at en lang række byer er i gang med at udvikle deres havneområder. Kø- benhavn gik først i gang og har bl.a. det meget store udviklingsprojekt i Københavns Nordhavn under etablering, men der er store projekter i gang i mange havnebyer – eksempelvis i Vejle, Fredericia, Esbjerg og Køge. 

I industriens guldalder vendte byerne ryggen til havnen. Her lå først og fremmest virksomheder, der havde brug for nærheden til havnen, men det var ikke her folk boede eller opholdt sig i deres fritid. Det har ændret sig markant i dag, for nu er det her værdierne ligger. Det er attraktivt at bo og arbejde ved vandet og ejendomspriserne er høje. 

I Vejle satser man på at få 10.000 flere indbyggere og 5.000 flere arbejdspladser allerede i 2020. Her indgår byudvikling som et afgørende element, og havneområdet er centralt. Der er bl.a. projekter i gang på Havneøen og Kanalbyen i Lystbådehavnen, ligesom Havnepladsen er under udvikling. I Køge er der en omfattende havneudvidelse i gang, og sideløbende foregår der byudvikling på Søndre Havn, hvor de første tiltag allerede er igangsat omkring den inderste og ældste del af havnen. Det er meningen, at hele området skal transformeres fra industriel havn til et område med et varieret udbud af boliger, erhverv og kulturelle tilbud.

- Det er bestemt en god ide at knytte havnen tættere til byen, for godt nok koster det også skattekroner, men attraktive ejendomme på en attraktiv placering er jo med til at tiltrække virksomheder og borgere og dermed til at skabe vækst i byen til glæde for alle. Selvfølgelig skal man også passe på, for byers attraktivitet afhænger af, om man lykkes med grebet med at binde natur og by sammen, siger Jacob Bundsgaard. 

Jacob Bundsgaard er desuden vært for åbningsreceptionen for den internationale WEFkonference, som afholdes i Aarhus 1.-2. november.