730b8957vandplus_gladsaxe_final.jpg

Hvordan kan arbejdet med klimatilpasning bevæge sig fra enkeltstående projekter til mere langsigtet samarbejde? Det vil det kommende projekt Regn & Byer finde svaret på.

Kommuner og forsyningsselskaber bruger i dag mange ressourcer på at forebygge oversvømmelser forårsaget af kraftig regn, og de to aktører har i en række projekter arbejdet sammen om at kombinere klimatilpasningen med udviklingen af blandt andet interessante byrum og rekreative naturområder, men mange af disse projekter har været enkeltstående. Derfor er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, DANVA, KTC, Forsikring & Pension samt Realdania gået sammen om projektet Regn & Byer. I det vil man udvikle modeller for, hvordan arbejdet kan gå fra at være projektbaseret til at være en arbejdsmetode, der er forankret i et langsigtet og tværsektorielt samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber.

Målet er at fremme og kvalificere investeringer i klimatilpasning med merværdi.

-Der er et kæmpe potentiale i at lave klimaløsninger, som tjener flere funktioner end blot det at opmagasinere og aflede vand. Ved at styrke samarbejdet og dialogen mellem kommune og forsyning kan vi udvikle klimaløsninger med merværdi, der skaber robuste byer, som er gode at leve i. Derfor er DANVA gået med i projektet Regn & Byer, siger afdelingschef i DANVA, Helle Katrine Andersen

Kommuner og forsyningsselskaber, der står overfor at opbygge et samarbejde, kan ansøge om deltagelse i Regn & Byer. I alt fire projekter udvælges og bliver inviteret med i et toårigt udviklingsforløb, hvor deltagerne blandt andet får 250.000 kr. til at købe rådgivning for, mulighed for at deltage i workshops samt vejledning i, hvordan man kan opbygge et langvarigt strategisk samarbejde mellem kommune og forsyning.

De deltagende projekter får desuden stillet en revideret version af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings redskab til effektvurdering af klimatilpasning med merværdi (i dag PLASK) til rådighed. Det er en beregningsmodel, der gør det muligt at beregne den samfundsøkonomiske værdi af et projekt. Man kan blandt andet få et overblik over besparelser, defineret hvad projektet betyder for de enkelte aktører og beskrevet de merværdier, der kommer ud af det i form af for eksempel natur, rekreation og sundhed.

Erfaringerne fra Regn & Byer vil efterfølgende blive formidlet bredt ud blandt andet på en række konferencer.