COLOURBOX3771708.jpg

To rapporter, som DANVA står bag, viser begge, at vandsektorens arbejde inden for drikkevand, spildevand og klimatilpasning skaber stor værdi for danskerne. Rapporterne udpeger også områder med plads til forbedringer.

I 2018 har DANVA haft ’Kunderne i centrum’ som et gennemgående tema. Det har bl.a. resulteret i to undersøgelser med fokus på slutkunderne på tværs af alder, køn, uddannelse og geografi. For selv om alle vandselskaber har et helt naturligt kundefokus, har DANVA ikke tidligere beskæftiget sig med, hvilken værdi danskerne oplever af vandbranchens arbejde.

”Vandselskaberne er et naturligt monopol, og det betyder, at slutbrugerne ikke kan vælge mellem flere udbydere, og at der således ikke er fri konkurrence på prisen. Det forpligter. Med undersøgelserne har vi taget kundens perspektiv ved simpelthen at spørge direkte. Resultaterne hjælper os til at kunne bidrage konkret og kvalificeret til de diskussioner, der hele tiden opstår i forskellige fora om, hvad kunderne vil have,” siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA.

DANSKERNE:

Rent vand og forsyningssikkerhed vigtigere end pris

  • 92% angiver, at et rent vandmiljø er en væsentlig
    forudsætning for et godt og sundt liv.
  • 90% af danskerne vil hverken gå på kompromis med nitrat-, klor-, eller bakterieniveau, antallet af afbrydelser i forsyningen, eller miljøhensyn, hvis det betød, de fik en lavere vandregning.
  • 88% mener, at beskyttelse af grundvandet er vigtigt for at sikre rent drikkevand. Den
    udprægede holdning er, at grundvandet bør beskyttes frem for renses.
  • 85% af danskerne er villige til at betale ekstra årligt for lavere indhold af pesticider i drikkevandet. 58 % er villige til at betale over 100 kr. ekstra om året.
  • 80% har tillid til, at deres vandselskab sørger for, at de altid har drikkevand i hanen, og at deres spildevand håndteres på kompetent vis.

KILDER: Analyserne ’Vandsektorens værdi for samfundet’, 2018, Damvad Analytics, og ’Kunderne i centrum”, 2018, Pluss.

Høj tillid til vandselskabernes arbejde

I den ene undersøgelse ’Kunderne i centrum’ har DANVA bedt danskerne tage stilling til deres oplevede værdi og holdninger til rent drikkevand, rent vandmiljø, klima, ejerskab, kvalitet og eventuelle ekstra ydelser. Resultatet af undersøgelsen viser bl.a.:

• at tilliden til drikkevandet og kompetent håndtering af spildevand er meget høj, også selvom kun cirka halvdelen rent faktisk ved, hvilket forsyningsselskab de er tilsluttet.
• rent vand og beskyttelse af grundvandet betyder meget for danskerne. Der er også udpræget enighed om, at andre ikke skal kunne tjene penge på ’deres’ drikke- og spildevand, og for de fleste er kvalitet vigtigere end pris.
• at det er vigtigt, at vandselskaberne arbejder for, at vand fra skybrud kan håndteres for at undgå oversvømmelser i lokalområdet, og at det er vigtigt at få et tidligt varsel i forbindelse med oversvømmelser.
• at ud af de 55 %, som kendte deres forsyningsselskab, mener kun halvdelen, at deres lokale vand- og spildevandsselskab har et godt image blandt forbrugerne. Samme billede tegner sig for den oplevede kundeservice samt for oplevelsen af, at selskabet har stort fokus på at tilfredsstille kunderne.
• At kundernes interesse i at betale for ekstraydelser som fx højere vandtryk, stabil temperatur eller at undgå afbrydelser af forsyningen, er begrænset. Vi kan konstatere en vis interesse i at betale for at få kontrolleret kvaliteten af den private del af vand- eller kloakledningen, men besvarelserne af denne del af undersøgelsen er langt fra så entydige som de punkter, der handler om sundhed, kvalitet og forsyningssikkerhed.

Rent drikkevand har høj prioritet

Den anden undersøgelse, ’Vandsektorens værdi for samfundet’, er en opdatering af en tidligere analyse af Vandsektorens samfundsbidrag fra 2016 – tilføjet et afsnit om kunder med fokus på, hvad danskerne vil betale for.

Undersøgelsen har fokus på drikkevand, spildevand og klimatilpasninger, som er de tre områder, som vandselskaberne bruger flest penge på. Undersøgelsen viser, at danskerne ikke vil gå på kompromis med vandkvaliteten, selvom det betyder en lavere vandregning. Reduktion af sundhedsskadelige stoffer er den vigtigste prioritering for vandselskaberne, hvis man spørger kunderne. Til gengæld er danskerne villige til at betale for at sikre rent drikkevand og en pålidelig forsyning forstået som levering af drikkevand og modtagelse af spildevand samt sikring af rent vandmiljø og badevand. Eksempelvis er det dobbelt så meget værd for danskerne at kunne bruge toilettet end at kunne gå i bad, hvis man måler det i betalingsvillighed. Kunderne vil betale 21 kr. for at undgå at udskyde et bad i 12 timer, mens betalingsvilligheden for at sikre mod nedbrud af toilettet er 42 kr.

Klimatilpasning påvirker flyttemønstre

Undersøgelsen viser også, at klimatilpasning har indflydelse på flyttemønstrene, idet klimatilpasning øger lysten til at flytte til et område og mindsker lysten til at fraflytte. Samtidig er værdien af klimatilpasningen italesat som farbare veje, idet skybrudshændelser ofte påvirker trafikken. Helt konkret vil respondenterne betale 20 kr. for at undgå at sidde fast i trafikken en time og cirka 20 kr. for at undgå hver yderligere time.

Billedet er lidt mere fragmenteret for betalingsvilligheden til at sikre ejendomme mod oversvømmelser. Flere angiver, at forsikringen betaler, og billedet varierer også afhængig af alder. Flere pensionister end unge mennesker er villige til at betale for at undgå oversvømmelser af ejendomme.

Begge undersøgelser er baseret på spørgeskemaer
til to paneler med hver 1.000 danskere.

De to undersøgelsesprojekter har været fulgt af en referencegruppe af forsyningsselskaber med hver deres indspil til værdiskabelsen for kunderne – og i øvrigt også forskellige holdninger til, om vi taler forbrugere, kunder, aftagere eller slutbrugere.