Et VUDP-projekt bruger droner og 3D-teknologi til at forbedre processen ved etablering af klimaveje. Projektet forventes at bidrage til bedre og billigere skybrudsløsninger i Danmark samt til eksport af viden og teknologi.

En drone med kamera og 3D-modellerings-software, som kan forvandle fotos af et boligområde til et 3Dcomputerunivers, hvor boligejere kan følge effekten af skybrud ved deres eget hus. Det er de centrale elementer i et innovativt VUDP-projekt under HOFOR v/ CALL Copenhagen. Projektets mål er at udvikle smartere processer og indhente teknisk viden, der kan optimere hele forløbet omkring etablering og vedligeholdelse af klimaveje.

Rundt om i landet er mange større byer i gang med at omlægge veje til klimaveje med vejbede, der kan tilbageholde regnvand og aflaste kloakkerne Alene i København er der planlagt op til 3.000 vejbede, fordelt på 100-150 villaveje, fortæller projektleder Søren Kasper Heinecke hos CALL Copenhagen.

”Klimavejene er ofte en stor udfordring, både i forhold til formidling og planlægning, fordi vejbedene etableres tæt på folks matrikler, og mange grundejere derfor involveres i processen. Vi ser på, hvordan man kan skabe en effektiv planlægningsindsats med en stærk borgerinddragelse uden at drukne i processen,” siger han.

Skaber overblik og forståelse

Med afsæt i de pædagogiske grundprincipper om, at man arbejder bedst sammen om noget konkret, opstod ideen med at sende en drone op over grundejerforeninger for at fotografere bygninger, grunde og veje fra alle mulige vinkler. Med billederne skabes en detaljeret 3D-computermodel, hvor hr. og fru Jensen kan swipe sig rundt om deres eget hus og i nabolaget á la Google Street View og følge konsekvenserne af skybrud i et online miljø, baseret på ESRI’s Story Map leveret af Geoinfo.

”Vi oplever, at vores Story Map-platform har en meget positiv effekt, når vi sammen med borgerne skal afklare værdien af et klimatilpasningsprojekt. Folk får hurtigt et overblik over udfordringerne i deres nærområde, og det skaber en større forståelse for projektet,” siger Søren Kasper Heinecke.

Object reference not set to an instance of an object.

Stor værdi og potentiale

Projektet indsamler viden og vurderer danske og internationale erfaringer med at etablere klimaveje, og det vil levere to vejledninger for hhv. tekniske klimavejsløsninger og den borgerinddragende proces. Som en del af projektet leveres foranalyser for tre grundejerforeninger, og HOFOR færdiggør et af projekterne inden for projektperioden.

”Kan vi ved hjælp af nye innovative og pædagogiske hjælpemidler gøre både planlægningen og den efterfølgende projektering af klimaveje mere effektiv og billigere, er der stor værdi og potentiale i det. Vores viden og erfaringer vil være lige til at hive ned af hylden for danske vandselskaber, og jeg tror på, at vores løsninger også rummer et potentiale i udlandet,” siger Søren Kasper Heinecke.

KATALYSATORER FOR INNOVATION

Vandselskaber udgør en stor del af
innovationen i Danmark:

• VUDP, Vandsektorens Udviklings- og
Demonstrationsprogram, har siden
2011 bevilget i alt over 88 mio. kr.

• MUDP, Miljøteknologisk Udviklingsog
Demonstrationsprogram, har fra
2008 til 2016 bevilget i alt 564 mio.
kr. – heraf er 41 %, dvs. 229 mio. kr.,
gået til vandprojekter.

• Via projekterne stiller vandselskaberne
deres infrastruktur til rådighed
som åbne laboratorier for kommuner,
universiteter og virksomheder.
Igennem 193 MUDP-projekter har
vandsektoren inddraget over 200
virksomheder og institutioner i over
400 projektsamarbejder.

KILDE: Analyse ’Vandsektorens værdi for
samfundet’, 2018, Damvad Analytics.

Åbner for nye eksportmuligheder

Projektet forsøger også at importere de lokale 3D-data til virksomheden Build A World’s Minecraft-lignende univers for at se, om det er muligt at skabe et digitalt samskabelsesværktøj for lokal klimatilpasning, der er tilgængeligt for både børn og voksne.

Build A World, der står for projektets pædagogiske og IT-mæssige platform, har de seneste fem år udviklet undervisningssoftware rettet mod skoleelever. Det nye vandprojekt åbner for helt nye eksportmuligheder, fortæller Søren Grønbech, direktør og stifter af Build A World.

”Vandprojektet er en gigantisk mulighed for Build A World. Eksisterende simulationsprogrammer er normalt meget dyre og svært tilgængelige for brugerne, men vores platform bliver både billigere og nem at bruge. Får vi tingene til at fungere godt, vil det være noget, vi kan tage med ud i verden,” siger han.