730b8908vandplus_gladsaxe_final.jpg

Vand som værdiskaber

Her kan du læse om, hvordan vandselskaberne bidrager til at skabe merværdi i samfundet gennem samarbejder og projekter.-