COLOURBOX2890321.jpg

Mens en stor del af landets kommuner har planer om eller arbejder på at adskille regn- og spildevand i kloakker, så kan man hos Lemvig Vand og Spildevand læne sig tilfredse tilbage, for her har man færdiggjort separat-kloakeringen i vandselskabets forsyningsområde. Arbejdet startede helt tilbage i 70’erne, og der er frem til i dag investeret 790 millioner kroner i projektet, hvilket svarer til lidt over en milliard kroner i nutidskroner, fortæller direktør for Lemvig Vand og Spildevand, Lars Nørgård Holmegaard.

Ved at adskille regnvand fra spildevand og lede regnvandet ud i vandløb, aflaster man renseanlæggene, der dermed kan nøjes med at rense det snavsede spildevand. Det betyder, at anlæggene skal behandle mindre mængder vand, hvilket gør dem billigere i drift.

- Vi har regnet os frem til, at hvis ikke vi havde gjort det her, så ville der være kommet 10,7 millioner kubikmeter mere vand ind på vores renseanlæg. Det ville have betydet, at vi både skulle udvide renseanlægget og have lagt nogle større ledninger ned. Hvis vi skulle have taget regnvandet ind, ville de årlige driftsomkostninger bestående af de direkte omkostninger og afskrivninger på det øgede anlæg koste os 61,4 millioner kroner om året,” fastslår Lars Nørgård Holmegaard.

Separeringen af spildevand og regnvand har betydet en kæmpe besparelse for vandselskabets kunder.

- I dag ligger vi på omkring 29 kroner for en kubikmeter spildevand. Hvis vi ikke havde separeret det fra regnvandet, ville konsekvensen være 25,6 kroner oveni de 29 kroner. Ved at investere en milliard med rettidig omhu (i nutidskroner), altså ved at komme i gang med det i tide, har vi sikret, at forbrugerne ikke har fået fordoblet vandregningen, pointerer direktøren. Separat-kloakeringen har også minimeret risikoen for oversvømmelser på grunde og i kældre ved kraftig regn. Samtidig skånes miljøet, da man undgår såkaldte overløb, hvor kloakkerne ved kraftige regnskyl bliver overbelastede, hvilket betyder, at spildevand ender i søer, åer og havet i stedet for på renseanlægget.

Europæisk interesse

Den europæiske vandforening EurEau er i gang med at indsamle materiale til EU-kommissionen om værdien af kloak-separering, og Lemvig Vand og Spildevand har derfor sendt en rapport til EurEau om vandselskabets erfaringer. Lars Nørgård Holmegaard vurderer, at der må være et europæisk marked for de danske virksomheder, der har erfaring med separat-kloakering.

- Selve teknikken er ikke svær, fordi alle andre steder i Europa graver man også ledninger ned, men der er ingen tvivl om, at den knowhow, vi har om separat-kloakering, er noget vi kan sælge fra Danmark. Og i øvrigt er det at grave et rør ned, heller ikke bare at grave et rør ned. Der ligger rigtigt meget planlægningsarbejde i det, forklarer han.

Lars Nørgård Holmegaard mener, at Danmark bør forsøge at overbevise andre europæiske lande om det fornuftige i at adskille regn- og spildevand, både fordi giver mening miljømæssigt, men også for at sikre at det er de samme forudsætninger, der gør sig gældende i hele Europa.

Gevinst for virksomheder

Separat-kloakeringen har haft en række fordele for det lokale erhvervsliv. Dels har det betydet, at virksomhedernes udgifter til spildevand er det halve af, hvad de ellers ville have været, og dels har arbejdet kastet mange opgaver af sig til lokale entreprenører.

- Typisk beder vi fire firmaer om at give en pris, og den ene af dem prøver vi at trække udefra, men det har overvejende været lokale, der har vundet, fordi de har været billigere. Næsten alle, der kan håndværket, er kommet til herude på et eller andet tidspunkt, siger Lars Nørgård Holmegaard.

Selv når det er ikke-lokale entreprenører, der vinder en opgave, har det som regel givet arbejde i nærområdet, da det ofte er lokale, som entreprenøren efterfølgende køber ind til at løse opgaven.