bning-af-sns-220615-Foto-Jeppe-Knudsen-(59).jpg
Foto: Jeppe Knudsen sØnæs i Viborg, fungerer både som klimaprojekt og som rekreativt område. Det bidrager til, at Viborg vokser i anseelse, og det bidrager positivt på bosætningsparameteret, vurderer Ulrik Wilbek, der er borgmester i Viborg.

En ny Damvad-analyse dokumenterer, at vandselskabernes arbejde har stor betydning for danskernes livskvalitet og for samfundsøkonomien. Analysen fortæller samtidig, at danskerne lægger mere vægt på kvaliteten af deres vand og forsyningssikkerhed end på at spare på vandregningen.

lagkage 58 procent.jpg

28.500 fuldtidsjobs

Vandsektoren står for over 28.500 fuldtidsjobs i Danmark. For industrien alene har vi set en stigning i antallet af fuldtidsjobs på knap 25 pct. fra 2012 til 2017.

 

lagkage 58 procent.jpg

BNP bidrag på 29 mia. kr.

Vandsektoren bidrager til BNP med 29 mia. kr. Danmarks samlede BNP var i 2017 på 2.143 mia. kr. Vandsektoren stod dermed for 1,4 pct. af Danmarks BNP.

 

lagkage 58 procent.jpg

85 mia. kr. i omsætning

Omsætningen i vandsektoren er i vækst og er i det seneste år steget til 85. mia. kr. Alene i industrien er omsætningen de sidste 5 år er steget med knap 46 pct.

 

lagkage 58 procent.jpg

19,6 mia. kr. i eksportbidrag

Vandsektoren står for 19,6 mia. kr. af den samlede danske eksport, svarende til godt 3 pct.

 

lagkage 58 procent.jpg

Katalysator for innovation

Vandselskaber stiller deres infrastruktur til rådighed for kommuner, universiteter og virksomheder. Igennem 193 vandprojekter har vansektoren inddraget over 200 virksomheder og institutioner i over 400 projektsamarbejder.

 

 

Værdien af vandsektoren for forbrugeren

 

lagkage 95 procent.jpg

Danskerne vil ikke gå på kompromis med drikkevandet

Danskerne siger nej til forringelser af drikkevandet til fordel for økonomisk gevinst. Hele 90% ville hverken på kompromis med nitrat-, klor-, bakterie- eller pesticidniveau, antallet af afbrydelser i forsyningen, eller miljøhensyn, hvis det betød de fik en lavere vandregning.

 

lagkage 85 procent.jpg

Danskerne vil have vand uden sundhedsskadelige stoffer

Danskerne rangerer gennemsnitligt reduceringen af sundhedsskadelige stoffer højest, når de spørges ind til hvilken af vandselskaberens opgaver de anser som vigtigst. Hele 85% er villige til at betale ekstra årligt for lavere indhold af pesticider i drikkevandet, og 58% er villige til at betale over 100 kr. ekstra årligt.

 

lagkage 58 procent.jpg

Danskerne vægter pålidelig forsyning højt

Danskerne angiver, at de er villige til at betale for at undgå en upålidelig vandforsyning. Den gennemsnitlige betalingsvillighed for at undgå at vandet lukkes i et døgn er 89 kr. Forbrugerne angiver, at de største gener ved afbrudt forsyning er at være forhindret i at bruge køkken- og badeværelsesfaciliteter om aftenen.

 

 

Forventningsgabet kan derfor ende som en fundamental trussel mod de offentligt udbudte velfærdsydelser, som vi kender dem, hvis offentlige tilbud ikke følger med borgernes forventninger, og de derfor finder alternativer i den private sektor.