lab BioBox opstilling på teknologisk_metangas flow-måler.JPG
Naturligt forekommende bakterier fra sandfiltre omdanner metan til CO2.

Samn Forsyning med i to projekter, der skal nedbringe udslippet af metan, som er 25 gange kraftigere en CO2.

Samn Forsyning er lige nu med i to projekter, som begge har til formål at nedbringe udslippet af metan. Metangas, der også er kendt som CH4, er nemlig ca. 25 gange kraftigere end CO2, og derfor vil mindre udslip af metan på længere sigt medvirke til at mindske drivhuseffekten.

Det projekt, der i øjeblikket er længst fremme, er et MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), hvor også Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, Hillerød Forsyning og Kemic Vandrens er med. Her skal det undersøges, om metangassen ved hjælp af naturligt forekommende bakterier fra sandfiltre kan omdannes til CO2. Det sker ved hjælp af en såkaldt BioBox, der er let at flytte rundt.

Store mængder metan i grundvandet

”CO2 er også en drivhusgas, men trods alt ikke nær så skadelig som metangassen – og metangassen kan ikke undgås, for metan findes i store mængder i grundvandet. Når vi ilter vandet på vandværket, bliver metanen frigivet og blæses direkte ud i luften. Ved at omdanne metan til CO2, mindsker vi miljøbelastningen, og hvis det viser sig, at vi kan styre processen frem til et godt resultat, er der et stort potentiale – ikke kun for os, men for alle vandværker i landet,” siger driftschef i Samn Forsyning Jens Peder W. Hansen.

Indholdet af metan i grundvandet varierer meget landet over. Under Horsens er det ret lavt, mens det f.eks. i Nordjylland og Nordsjælland er højere. Af samme grund er Hillerød også med i projektet, så bakterierne kan testes i forskellige miljøer.

Alene i Danmark frigives hvert år mange tons metan fra produktionen af drikkevand.

Resultaterne ser lovende ud

”Indtil videre ser det meget lovende ud. Det tyder på, at bakterierne lykkes med at omdanne metanen til CO2, men vi får først alvor en fornemmelse af det, når vi bevæger os op i fuldskalaforsøg,” siger Jens Peder W. Hansen.

Disse forsøg skal foregå på Højballegårdværket lidt nord for Horsens, og hele projektet forventes at være afsluttet ved udgangen af 2020, siger driftschefen, der ser et stort potentiale i projektet:

”Alene i Danmark frigives hvert år mange tons metan fra produktionen af drikkevand. Hvis vi når frem til at kunne styre denne proces på en rentabel måde, kan andre vandværker hurtigt få glæde af projektet – og det vil naturligvis også kunne bruges i andre lande,” siger Jens Peder W. Hansen.

Udledning fra biogasanlæg

Samtidig er Samn Forsyning med i et andet projekt, der sætter fokus på metan-udledningen fra biogasanlæg. Projektet er finansieret af Energistyrelsen og indebærer en måling af metan-udslippet fra biogasanlægget på Alrøvej i Horsens, som er det eneste biogasanlæg, Samn Forsyning råder over.

”Specielle kameraer laver et øjebliksbillede af, hvor der er lækager på anlægget, og hvor metanen slipper ud. Udover kortlægningen får vi også nogle anvisninger til, hvordan vi fremover kan mindske risikoen for lækager på anlægget, og det hele peger frem mod en mere miljøvenlig og effektiv gasproduktion. Metan er stærkt medvirkende til drivhuseffekten, så det er essentielt at vide, hvor store mængder, vi udleder og især hvordan vi kan forebygge det,” siger proceschef i Samn Forsyning Michael Lind-Frandsen.

Biogas-projektet har deltagelse af en lang række forsyningsselskaber landet over og skal være afsluttet i løbet af 2020. Resultaterne vil indgå i Danmarks årlige nationale emissionsopgørelse.