worklab Berendsen.jpg
Deltagere fra partnerkredsen i projektet i gang med at kortlægge potentialet for sekundavand, herunder prioritering af succeskriterier, risikostyring og 100-dages plan.

Seks partnere, bl.a. Fors og Kalundborg Forsyning, er i et VUDP-projekt i gang med at kortlægge og teste, hvornår og hvordan sekundavand kan erstatte forsyning med rent drikkevand.

Drikkevandsressourcen er under pres, og knaphed på vand er en international realitet. Det sker i en tid, hvor regnmængderne bliver større og udgør et problem, særligt i den tætte by. Samtidig oplever forsyningsselskaberne allerede i dag, at erhvervskunder er begyndt at efterspørge vandforsyning i flere kvaliteter. I stedet for at anvende rent drikkevand til procesvand efterspørger produktionsvirksomheder at få leveret sekundavand fx i form af regnvand.
Derfor er seks partnere gået sammen om at forstå udfordringen og udvikle en ny forretningsmodel for sekundavand. VUDP-projektet ’Sammen om fremtidens vandforsyning – opsamling og distribution af sekundavand’ kigger på vandudfordringen hos to store vandforbrugere: I et alment boligbyggeri ønskes regnvand udnyttet til toiletskyl og tøjvask. Det kaldes ”De alvandnyttige boliger”, fordi det sparer på grundvandet, medvirker til at klimasikre området, sætter færre miljømæssige fodaftryk i dagligdagen og er billigere for kunderne. I Berendsens Vaskeri i Holbæk hedder ambitionen ”Det drikkevandsløse vaskeri”, hvor alt vand ønskes genanvendt, både vandet i vaskeprocessen, byens regnvand eller andet sekundavand.
”Det skaber direkte værdi, at vi kan spare på vand- og energiforbrug og undgå kemi til blødgøring af vand i vaskeprocessen – det giver både en smartere og bæredygtig virksomhed,” fortæller Kim Thorsøe fra Berendsen Vaskeri i Holbæk.
”Det er netop denne værdi, vi kvantificerer i eco-efficiency evalueringen for at vurdere, om businesscasen er god i forhold til base line, som vil være traditionel drikkevandsforsyning,” supplerer Berit Godskesen, DTU Miljø.

Om Projektet

Projekter: FORS A/S

Projekt slutdato: April 2020

Samarbejdspartnere: Fors A/S, Berendsen Textil Service A/S, DTU Miljø, Kalundborg Forsyning, Boligselskabet Sjælland, Fr. Dahlgaard A/S, Teknologisk Institut og BOVAK.

Kortlægger kilder og behov

Projektet kortlægger og tester, hvornår en central opsamling og distribution af sekundavand kan erstatte forsyning med rent drikkevand.
”Vi har lige nu fokus på at kortlægge kilder til sekundavand og behov i de to områder samt få inddraget relevante partnere både i forhold til at forstå udfordringen og være med til at kvalificere løsningen,” fortæller Marie Brammer Nejrup, projektleder i Fors A/S.
Selve idéen med genbrugsvand som substitut for forsyning med rent drikkevand er ikke ny. Derimod er det nyskabende med central forsyning med sekundavand i eksisterende by som en del af en bæredygtig omstilling. Resultatet vil være skalerbart og indeholde generelle betragtninger om samarbejde, strukturelle forhold og økonomi, som kan anvendes i andre forsyningsområder i ind- og udland.