COLOURBOX11257167.jpg

HOFOR overvejer at tegne abonnement på en ny form for lækagesøgning ved hjælp af satellit.

Danske vandselskaber arbejder hele tiden systematisk med at mindske vandtabet for at sikre, at så lidt som muligt af det gode drikkevand går tabt på vejen ud til kunderne. Det gælder også HOFOR, der i efteråret 2018 testede en ny form for lækagesøgning – nemlig ved hjælp af satellit. Den nye metode udbydes af Leif Koch i samarbejde med det israelske firma Utilis, hvis grundlæggere tidligere har hjulpet NASA med at lede efter vand på Mars.
HOFOR valgte, at satellitten i forsøget skulle overflyve Herlev og Rødovre, som er de kommuner med flest lækager og størst nettab i forsyningsområdet. Den valgte del udgør 266 km af HOFORs cirka 2.500 km ledningsnet. Ud fra en oversigt over ledningsnettet og den kemiske sammensætning af forsyningsvandet kunne Utilis adskille lækagevand fra grundvand. Satellitten affotograferede områderne fra 628 km’s højde, og leverandørerne hævder at kunne finde lækagevand svarende til indholdet af en kop.

Om Projektet

De danske vandselskaber er blandt de førende i verden til at holde vandtabet nede. De seneste tal fra 2017 viser, at vandtabet i Danmark er 7,22 % på landsplan. Til sammenligning tabes der i mange lande mellem 30 og 60 % af det behandlede vand på vej ud til kunderne.

Et par uger efter overflyvningen modtog HOFOR en rapport, der påviste 35 mulige lækagepunkter i testområdet. ”Ud af det valgte ledningsnet på 266 km kunne vi nøjes med at undersøge 12 km og sparede dermed manuel lækagesøgning på 254 km, eller 95 %, selvom vi normalt ikke går, men lytter med loggere. Vi fandt 13 lækager, heraf fire på private ledninger,” fortæller Thomas Tofft, fagkoordinator hos Ledningsdrift – Vand hos HOFOR.
HOFOR fandt altså lækager på cirka 40 % af de mulige lækagepunkter. Et umiddelbart lavt tal, på den anden side blev der fundet lækager, ikke mindst de private, som ellers kunne have stået længe med stort vandspild til følge.

Både fordele og ulemper

HOFOR har listet en række fordele ved at bruge satellit til lækagesøgning: Der findes et større antal private lækager, som ellers er svære at lokalisere, og ledningsmaterialet er uden betydning for succesraten. Der findes også sivende lækager, som ellers kunne stå i op til tre år til næste områdeundersøgelse, ligesom der er besparelser på omkostninger ved fordyrende brud ved store undermineringer.
Ulemperne ved at bruge satellit er, at det er en dyr løsning, som ikke kan stå alene, den skal understøttes af andre søgemetoder. Det er også svært at vurdere, hvor meget og hvor længe, man skal arbejde videre på de ”ufundne” lækager.
HOFOR har ikke truffet endelig beslutning om, hvorvidt selskabet vil tegne abonnement på lækagesøgning via satellit.