AE_Fremtidens Gardhave_View 01_LENDAGER BOGL.JPG
Visualisering af Fremtidens gårdhave ved Straussvej, der bl.a. er designet med en såkaldt klimakant, der kan inddæmme en 100 års regnhændelse og derved tilbageholde og forsinke skybrud på gårdhavens grønne område, så byens kloakker aflastes.

I projektet Fremtidens Gårdhaver anlægger Københavns Kommune og HOFOR i tæt samarbejde med beboerne grønne og rekreative gårdhaver, der samtidig bidrager til at håndtere hverdagsregn og skybrud.

Fremtidens Gårdhaver består af tre projekter, der ligger ved henholdsvis Askøgade, Straussvej og Tomsgårdsvej i København. Med gårdhaveprojekterne ønsker Københavns Kommune og HOFOR at vise, hvordan håndteringen af klimaudfordringerne med stigende mængder hverdagsregn og skybrud kan vendes til noget værdifuldt for beboerne.
I projekterne er håndteringen af regnvand tænkt ind fra begyndelsen og er selve afsættet for indretningen af gårdhaven. Gårdhaverne indrettes, så de kan tilbageholde, nedsive eller lede store mængder regnvand i smukke vandløb, bede og søer eller bag såkaldt klimakant, der kan inddæmme en 100-års regnhændelse og derved tilbageholde og forsinke skybrud på gårdhavens grønne område, så byens kloakker aflastes.

Giver nye oplevelser i gårdene

Regnvand, der falder på gårdvendte tage og belagte områder, afkobles kloakken og håndteres lokalt i gårdhaven. Denne nye form for regnvandsarkitektur giver nye oplevelser i gårdene i form af fx bakker og klimakant, som også fungerer som gårdhavens gennemgående møbel, som danner små opholdsnicher, bænk og vandkanal. Regnvandet bliver et nyt, synligt og tilgængeligt naturelement i gårdhaven. Vandet cirkuleres og renses biologisk, så man kan lege med det, soppe og endda bade i det.
Det har været vigtigt at udvikle blå, grønne og rekreative regnvandsløsninger, som både er attraktive for borgerne og samtidig økonomisk rentable, så de kan spredes til resten af byen.

Gør københavnerne stolte

Fremtidens Gårdhaver er udviklet og designet i tæt samarbejde med både rådgivere og beboere, bl.a. på skitse- og innovationsworkshops samt gennem undersøgelser, der afdækker beboernes behov og områdets karakter.
Der er en stor beboeropbakning til projekterne. De nye gårdhaver gør københavnerne stolte. Beboerne oplever, at de er med til at udvikle noget nyt. Da projektet blev igangsat for cirka fem år siden, vidste næsten ingen, hvad klimatilpasning gik ud på. I dag er beboerne stolte af at være med til løfte en vigtig samfundsmæssig opgave som klimatilpasning – på tværs af private og offentlige arealer. Fremtidens Gårdhave ved Askøgade er anlagt og kan let besøges, da det er en åben gårdhave.
Fremtidens Gårdhave ved Straussvej og Tomsgårdsvej er under projektering. Læs mere om projektet på klimakvarter.dk/gaardhaver
Fremtidens Gårdhaver finansieres af Københavns Kommune, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt HOFOR.