MortenLøkkegaard.jpg

Der er mange ting at være glad for som dansker: Vi har et godt samfund med produktive og veldrevne virksomheder, der skaber vores velstand, og et velfungerende velfærdssystem, hvor afstanden mellem rig og fattig er meget lille.
Men der er også andet at glæde sig over. For eksempel rent drikkevand. Vand direkte fra vandhanen. Det er nok en glæde, de fleste af os tager for givet, men det er som bekendt ikke alle, der kan åbne for slusen og tage en tår direkte fra hanen. I Danmark har vi det bedste drikkevand i verden.
For Venstre er rent drikkevand en mærkesag. Og der er heldigvis bred politisk enighed om at bevare det gode drikkevand. Men – i sidste ende er rent vand også et europæisk spørgsmål. Derfor er der brug for en fælles indsats for at sikre rent drikkevand over hele Europa.

 

I Danmark har vi det bedste drikkevand i verden

En endnu grønnere retning

Generelt er drikkevandskvaliteten i Europa høj, selvom om kvaliteten i landdistrikterne i visse lande halter. Venstre vil kæmpe for at dreje Europa i en (endnu) grønnere retning efter det kommende Europa-Parlamentsvalg.
Derfor har Venstre også lanceret ideen om en fælleseuropæisk klima- og miljøpagt, der skal sikre, at al lovgivning fremadrettet tager højde for klimaet og miljøets bedste. Præcis som der i dag foretages økonomiske konsekvensberegninger af al EU-lov, så skal der også fremadrettet foretages klima- og miljømæssige vurderinger af al ny lovgivning. Skal vi for alvor gøre noget godt for vores miljø, så skal vi begynde at tænke horisontalt. Det vil ikke alene være godt for vandet, det vil være godt for hele det grønne område.

Vil højne drikkevandskvaliteten

Vandområdet er en høj prioritet i Europa-Parlamentet, og også i min liberale gruppe, ALDE. Det er blandt andet kommet til udtryk ved drikkevandsdirektivet, hvor vi har forpligtet os til at arbejde for højere kvalitet af drikkevand. For selv om kvaliteten er høj, kan vi stadig højne kvaliteten over hele Europa.
Venstre spiller ikke hasard med klodens fremtid. Vi tager ansvar for vores og de fremtidige generationers ve og vel, og vi skal handle nu.