ChristenSchaldemose_5637.jpg

I Danmark kan vi tage et glas rent vand direkte fra hanen. Sådan er det ikke alle steder i verden – ikke engang i EU. Men det rene danske vand skal vi ikke tage for givet.

Forurening af vores drikkevand er ikke længere usædvanligt. Hele 95 gange blev der i 2017 sendt vand ud til forbrugerne med for høje koncentrationer af pesticider. Størstedelen af disse stammede fra desphenyl-chloridazon, der er forbudt i Danmark. Og i 2018 førte for høje koncentrationer af pesticider i drikkevandet til, at man enten lukkede eller foretog andre indgreb ved over 250 vandboringer.

Samtidig er koncentrationen af nitrat i vores grundvand stigende. For at leve op til EU's vandrammedirektiv skal Danmark inden 2027 reducere den årlige kvælstofudledning til 42.000 ton, og her har regeringens landbrugspakke fra 2016 på ingen måde hjulpet. Landmændene har nemlig ikke levet op til de frivillige krav om at nedbringe udledningen årligt med 1451 ton. De har blot reduceret med 12 ton, hvilket svarer til under 1 procent.

EU skal mere på banen

Forskning peger på, at det kan kobles sammen med en øget koncentration af nitrat i grundvandet, og at flere og flere prøver fra det øvre grundvand overskrider grænseværdierne for nitrat i vores drikkevand. I sidste ende betyder det en øget risiko for forbrugerne. Et studie fra Aarhus Universitet viser nemlig, at nitrat i drikkevandet giver en forhøjet risiko for tarmkræft – også selvom koncentrationerne ikke overskrider grænseværdierne!

Alarmklokkerne bimler løs, og det gør mig oprigtigt bekymret.

Det er godt, at vi nationalt blev enige om en ny pesticidstrategi i januar, der bl.a. kræver et sprøjtestop ved boringsnære beskyttelsesområder. Det er et skridt i den rigtige retning. Men vi skal også have EU mere på banen. Det er det, jeg arbejder på. For vi kan godt forbyde stoffer som chloridazon i Danmark – det har vi gjort – men når det stadig er godkendt i EU og bruges i lande omkring os, så er der en risiko for, at det alligevel ender i vores danske vand. Derfor er det EU, vi skal kigge mod for at finde langvarige løsninger.

Det kan kun gå for langsomt

I Europa-Parlamentet vedtog vi i januar det særlige pesticidudvalgs anbefalinger til, hvordan vi retter op på procedurerne for godkendelse af pesticider og harmoniserer systemet. Kun på den måde kan vi være sikre på, at stoffer der er skadelige for os eller vores miljø, ikke bliver anvendt i EU. Det skal bl.a. ske ved at oprette et overvågningssystem for pesticider. Så kan vi få indsamlet data om pesticidernes giftighed og bruge dem, når vi fastsætter grænseværdier og tager stilling til nye godkendelser for pesticider.

Næste skridt er, at anbefalingerne bliver gjort til lov. Og det kan kun gå for langsomt. Det handler om at beskytte vores danske vand. Men det handler også om, at alle europæere skal have adgang til rent drikkevand.