Hillerød Forsyning har succes med at bruge en nem prismodel til at afgøre udbudskonkurrencer. Erfaringen er, at modellen bidrager til at skabe bedre og mere gennemskuelige udbud for både udbyder og tilbudsgivere.

Siden 2013 har Hillerød Forsyning afgjort flertallet af sine store udbud ved hjælp af en særlig prismodel, der gør det nemt at vurdere og finde en vinder i udbudskonkurrencer. Gennem modellen tildeles tilbudspriserne forud fastlagte straftillæg for manglende kvalitet, der vurderes på en skala fra 0 til 10.
”Vi har indtil nu brugt prismodellen i 25-30 udbud, og vi har endnu ikke modtaget klager over eller spørgsmål til prismodellen. Jeg oplever, at modellen bidrager til at gøre udbud enklere for udbyder og nemmere at forstå for tilbudsgiver. Samtidig sikrer den, at konkurrencen afgøres på en entydig måde, som alle tilbudsgivere har forstået og accepteret uden spørgsmål til udbydende bygherre,” siger Preben Boock, der er projektleder i Hillerød Forsyning.

Ifølge ham er den helt store fordel ved modellen, at der ikke skal opfindes en beregningsmodel fra pris til point. Hermed undgås en typisk vanskelig del af udbudsevaluering. Samtidig er der en vis indre logik i, at hvert manglende kvalitetspoint medfører et straftillæg til tilbudsprisen, og den samlede pris benyttes derefter alene til at afgøre konkurrencen.

Hillerød Forsyning benytter en prismodel, der bygger på en pointskala udviklet af byggeriets brancheinitiativ Værdibyg. Preben Boock var med til at udvikle metoden for afgørelse af en konkurrence i sit tidligere job som chefkonsulent i FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører). I metoden indgår typisk to-tre kvalitetsemner, der ud over prisen indgår i tilbudsevaluering. Hvert emne har tre og op til 10 punkter, som hvert vurderes særskilt og samlet, før emnet tildeles point. Disse point omregnes til fiktive straftillæg, der lægges oven i tilbudsprisen. Herefter lægges tilbudspriser og straftillæg sammen, hvorefter det er nemt at sammentælle ’konkurrenceprisen” og finde en vinder af udbuddet. Alle elementer i modellen oplyses i udbuddet.

Hillerød Forsynings bestyrelse har besluttet, at prisen skal udgøre mindst 50 % af kalkuleret kontraktsum for opgaven. I praksis udgør kvalitetselementer maksimalt 50 % og mindst 20 % af tilbudsevalueringen, hvorved prisen udgør mellem 50 og 80 % af kalkuleret kontraktsum.

Alle andre lovgivningskrav og andre forhold indgår på lige linje med og i samme omfang som andre evalueringsmodeller.

Hillerød Forsynings nemme prismodel for afgørelse af konkurrence efter tildelingskriteriet ’Bedste forhold mellem pris og kvalitet’. I modellen får tilbudspriserne fiktive straftillæg for manglende kvalitet, vurderet på en skala fra 0 til 10. Ved underkriteriet ’Beskrivelse af opgaven på maksimalt 5 sider’ tillægges 20.000 kr. ekskl. moms pr. point under 10. Ved underkriteriet ’Projektleder og projektorganisation’ tillægges 30.000 kr. ekskl. moms pr. point under 10. Eksempel: Et tilbud, der opnår 8 point for ’Beskrivelse af opgaven’ og 7 point for ’Projektleder’, får således tillagt 2 x 20.000 kr. + 3 x 30.000 kr. = 130.000 kr. på den afgivne pris.

Pointskala  

10 - Framragende tilbud. Opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser.

8

7 - Tilbud med god opfyldelse af underkriteriet.

6

5 - Tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet.

4

3 - Tilbud med mindre tilfredstillende opfyldelse af underkriteriet.

2

1

0 - Gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (men hvor der ikke er oplyninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet)